ไวรัสโคโรนา : พบผู้ป่วยรายที่ 43 เป็นหญิงวัย 22 ปี