จำหน่าย แผ่นฟองเต้าหู้ (ชนิดจืดและเค็ม) ใช้ผลิตไก่จ๊อ ปลาจ๊อ และ ฟองเต้าหู้ 083-5103433
ต้องการขาย
จำหน่าย แผ่นฟองเต้าหู้ (ชนิดจืดและเค็ม) ใช้ผลิตไก่จ๊อ ปลาจ๊อ และ ฟองเต้าหู้ 083-5103433