ให้เช่าป้ายโฆษณา ขนาด 15.60 เมตร x 9 เมตร ค่าเช่าเดือนละ 20,000บาท
ต้องการให้เช่า
ให้เช่าป้ายโฆษณา ขนาด 15.60 เมตร x 9 เมตร ค่าเช่าเดือนละ 20,000บาท