ขายที่ดินหน้าติดถนนวิชิตสงคราม ตรงข้ามตลาดน้ำ-กะทู้  เนิ้อที่  1.5 ไร่ ขายเหมา 32 ล้าน
ต้องการขาย
ขายที่ดินหน้าติดถนนวิชิตสงคราม ตรงข้ามตลาดน้ำ-กะทู้ เนิ้อที่ 1.5 ไร่ ขายเหมา 32 ล้าน