ขายที่ดินหน้าติดถนนสายท่าเรือ-ป่าคลอก-เมืองใหม่  เนื้อที่  8 ไร่ ขาย 9 ล้านต่อไร่
ต้องการขาย
ขายที่ดินหน้าติดถนนสายท่าเรือ-ป่าคลอก-เมืองใหม่ เนื้อที่ 8 ไร่ ขาย 9 ล้านต่อไร่