“โหน่ง – วงศ์ทนง” ร่วมงาน“Reduce Today Respect Tomorrow 2015”