Latest News

ข่าวประชาสัมพันธ์


โปรแกรมหัวใจโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับประเทศ อาทิเช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองใหญ่ (อัมพฤกษ์ อัมพาต) ซึ่งเป็นสาเหตุการป่วย การเสียชีวิตอันดับต้นๆของประชากรไทย เมื่อเปรียบเทียบสาเหตุการเสียชีวิต พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากโรค หัวใจและหลอดเลือดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  สาเหตุของโรคกลุ่มนี้เกิดจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่ การรับประทานที่มากเกินพอดีไม่สมดุล รับประทานอาหารรสหวาน มัน เค็ม รับประทานผักผลไม้น้อย ใช้เครื่องอำนวยความสะดวกมากขึ้น  มีกิจกรรมทางกายน้อยลง ไม่ออกกำลังกาย เครียด และพักผ่อนไม่เพียงพอ ประกอบกับการสูบบุหรี่ และการดื่ม  เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมสุขภาพดังกล่าวส่งผลให้เกิดภาวะน้ำหนักเกิน อ้วน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน และน าไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  โรงพยาบาลวิภาวดีก้าวสู่ 30 ปี ภูมิใจทีได้ดูแลคุณ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ
 

ร่วมประชาสัมพันธ์โดย : PrThai.com 

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Press Releases