Latest News

บริการโปรโมทร้านอาหารฟรี


รายละเอียด และเงื่อนไข

PRThai.com ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์และโปรโมทร้านอาหารให้ฟรี ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เรายินดีโปรโมทให้ฟรี เพียงส่งรายละเอียดมาให้เราให้ครบตามหัวข้อดังนี้

1. ชื่อ, ที่อยู่ อำเภอ , จังหวัด ของร้าน (ถ้ามี พิกัดแผนที่มาด้วยยิ่งดี)

3. รายละเอียด และเด่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าควรทราบ

2. เบอร์โทรฯ ติดต่อ สำหรับลูกค้าติดต่อสอบถาม

3. รูปภาพประกอบ เช่นภาพสถานที่โดยรวม และภาพอาหารที่เป็นเมนูแนะนำ เป็นต้น(ส่งมาอย่างน้อย 3 ภาพ)

หมายเหตุ ภาพประกอบจะต้องภาพเป็นสกุล .jpg (ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 800x600 พิกเซล) อย่างน้อย 3 ภาพ

 

ท่านสามารถส่งข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของท่านมาได้ที่ info@prthai.com พร้อมแจ้ง 1.)ชื่อ-สกุล ผู้ส่ง, 2.) ตำแหน่งหรือความเกี่ยวข้องในหน้าที่, 3.) เบอร์ติดต่อกลับ และ 4.) ชื่อกิจการ ทางเราจะทำการประชาสัมพันธ์ และโปรโมทผ่าน เครือข่าย Social Network และเว็บไซต์ให้เครือของเราทั้งหมด ให้ภายใน 72 ชั่วโมง

เมื่อข้อมูลของท่านถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งข้างต้น ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะได้รับการประชาสัมพันธ์และโปรโมทตามที่แจ้งไว้ข้างต้นทั้งในเว็บไซต์ PRThai.com ,เว็บไซต์ในเครือ และ เครือข่าย Social Network ของเรา พร้อมแจ้งให้ท่านได้รับทราบต่อไป