รับทำห้องซ้อมดนตรี , ห้องเก็บเสียง  , ห้องอัดเสียง
ต้องการขาย
รับทำห้องซ้อมดนตรี , ห้องเก็บเสียง , ห้องอัดเสียง