เทปพันท่อใต้ดิน Polyken Tape ประกอบด้วยเทป 2 ชนิดคือ PE OUT WRAP(เทปสีขาว) และ PE INNER (เทปสีดำ)
ต้องการขาย
เทปพันท่อใต้ดิน Polyken Tape ประกอบด้วยเทป 2 ชนิดคือ PE OUT WRAP(เทปสีขาว) และ PE INNER (เทปสีดำ)