ป้องกันพืชชะงักการเจริญเติบโต เพิ่มความสมบูรณ์ให้พืชเพิ่มผลผลิต ดูดซึมเข้าใบพืชได้รวดเร็ว ด้วย ซินค์
ต้องการขาย
ป้องกันพืชชะงักการเจริญเติบโต เพิ่มความสมบูรณ์ให้พืชเพิ่มผลผลิต ดูดซึมเข้าใบพืชได้รวดเร็ว ด้วย ซินค์