บทความ


ประเภทของโทรทัศน์ขนาดภาพของโทรทัศน์ส่วนใหญ่ที่ส่งมาตามบ้านมักจะมีขนาดเล็กมากกว่าจอ โทรทัศน์ทั่วไป ขนาดของโทรทัศน์ที่แสดงในตารางเป็นขนาดอย่างน้อยที่สุดที่ภาพจะไม่ถูกบีบอัด ให้เล็กลง โดยทั่วไปมักใช้ SDTV ที่ภาพมีขนาดพอดีกับ 8 นิ้วแต่ภาพก็จะมาถูกขยายให้ใหญ่เท่ากับขนาดของโทรทัศน์ที่อยู่ตามบ้านซึ่ง อาจอยู่ที่ 14-24 นิ้ว ส่วนโทรทัศน์ตั้งแต่แบบ HDTV ขึ้นไปจะเป็นการส่งสัญญาณภาพที่มีขนาดใหญ่มากเพื่อความชัดของภาพ ถ้าโทรทัศน์ตามบ้านมีขนาดเล็กกว่าขนาดของภาพที่ส่งมา ภาพก็จะถูกบีบอัดให้เล็กลงตามขนาดของโทรทัศน์ ดังนั้นโทรทัศน์ที่เหมาะสมกับระดับ HDTV ขึ้นไปควรมีขนาดอย่างน้อยที่สุดดังในตาราง

ชื่อ ขนาด อัตราส่วน อักษรย่อ ขนาดของโทรทัศน์
Low Definition Television 320 × 240 4 : 3 LDTV (240p) 6 นิ้ว
Standard Definition Television 640 × 480 4 : 3 SDTV (480p) 8 นิ้ว
High Definition Television 1920 × 1080 16 : 9 HDTV (1080p) 28 นิ้ว
Quad Full High Definition Television 3840 × 2160 16 : 9 QHDTV (2160p) 56 นิ้ว
Ultra High Definition Television 7680 × 4320 16 : 9 UHDTV (4320p) 112 นิ้ว
  • ปัจจุบันมีการแพร่ภาพอยู่ 2 ประเภท คือ SDTV กับ HDTV
  • UHDTV เป็นโทรทัศน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ปัจจุบันมีการแพร่ภาพที่ ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่เดียวในโลกโดยเรียกว่า Super-Hi Vision

ที่มาจาก : wikipedia.org

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles