บทความ


ปัญหาในการทำเกษตรอินทรีย์ปัญหาในการทำเกษตรอินทรีย์

1.ผลผลิตจะไม่ออกทั้งปี แต่ออกตามฤดูกาล เพราะเกษตรอินทรีย์เป็นการทำการเกษตรที่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติมากกว่าการฝืนธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้ต้องการใช้สารเคมีมากขึ้นตามไปด้วย
2.ราคาผลผลิตจะสูงกว่า เพราะแม้จะใช้ปัจจัยในการผลิตลดลงแต่ต้องใช้แรงงานในการดูแลและเอาใจใส่มากขึ้น

 

ที่มาจาก : doae.go.th

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles