บทความ


รัมมี่ กติกาพิเศษผู้เล่นควรตกลงกันก่อนว่าจะใช้กติกาพิเศษเหล่านี้หรือไม่ กติกาบางข้อทำให้เกมท้าทายยิ่งขึ้น

  • หากไพ่ใบสุดท้ายที่ใช้น็อคเกมเป็นไพ่สเปโต (2 ดอกจิก หรือ Q โพดำ) ไพ่ใบนั้นมีค่า 100 แต้ม
  • ผู้เล่นคนใดที่ทิ้งใบฝากจะถูกหัก 50 แต้ม
  • ไพ่ใบแรกสุดที่เปิดออกเป็นกองกลางมีค่า 50 แต้ม หากไพ่ใบแรกนั้นเป็นสเปโตจะมีค่า 100 แต้ม หากใครทิ้งไพ่ที่อยู่ในละแวกของไพ่ใบแรกนั้นลงมา ส่งผลให้ผู้เล่นคนอื่นสามารถเก็บไพ่ใบแรกนั้นได้ จะถูกหัก 50 แต้ม เช่น หากไพ่ใบแรกคือ 7 หัวใจ ผู้เล่น ก . ทิ้งไพ่ 9 หัวใจ ซึ่งส่งผลให้ผู้เล่น ง. ซึ่งมี 8 หัวใจอยู่ในมือสามารถเก็บชุด 7 8 9 หัวใจได้ ผู้เล่น ก. จะถูกหัก 50 แต้ม ผู้ที่ทิ้งไพ่นั้นจะรอดจากการถูกหัก 50 แต้มหากไม่มีใครสามารถเก็บใบแรกนั้นไปใช้ได้ จนกระทั่งวนครบรอบและกลับมาเป็นตาของผู้ที่ทิ้งไพ่นั้น เช่นจากตัวอย่างเดิม หากผู้เล่น ข. ค. และ ง. ไม่สามารถเก็บ 7 หัวใจและ 9 หัวใจมาใช้ได้ จนกระทั่งเวียนกลับมาเป็นตาผู้เล่น ก. อีก ผู้เล่น ก. จะไม่ถูกหัก 50 แต้ม (ในกรณีนี้ 4 ดอกจิกหรือ 10 ดอกจิกไม่ถือว่าอยู่ในละแวกของ 7 ดอกจิก เฉพาะ 5 6 8 9 ดอกจิก และ 7 ดอกอื่น ๆ เท่านั้นที่นับว่าอยู่ในละแวกเดียวกับไพ่ใบแรก)
  • หากผู้ใดทิ้งไพ่ที่สามารถรวมเข้าชุดได้กับไพ่ในกองกลางอย่างน้อยสองใบ จะถูกหัก 50 แต้ม เช่น หากในกองกลางมีไพ่ 10 ดอกจิกและ Q ดอกจิก ผู้เล่นที่ทิ้ง J ดอกจิกจะถูกหัก 50 แต้มโดยทันที หรืออีกตัวอย่างเช่น หากกองกลางมี K อยู่แล้วสองใบ ผู้เล่นที่ทิ้ง K ลงมาอีกใบจะถูกหัก 50 แต้มทันที
  • หากมีไพ่สเปโตอยู่ในกองกลางอยู่แล้ว แล้วผู้เล่นใดที่ทิ้งไพ่ที่อยู่ในละแวกของสเปโตลงมา ส่งผลให้ผู้เล่นคนอื่นสามารถเก็บไพ่สเปโตนั้นไปใช้ได้ ผู้เล่นนั้นจะถูกหัก 50 แต้ม ผู้ที่ทิ้งไพ่จะรอดจากการถูกหัก 50 แต้มก็ต่อเมื่อไม่มีใครสามารถเก็บไพ่สเปโตไปใช้ได้จนกระทั่งวนกลับมาหาผู้ ที่ทิ้ง เช่นหากในกองกลางมีสเปโต Q โพดำอยู่แล้ว ผู้เล่นใดที่ทิ้ง Q ดอกอื่นลงมาส่งผลให้ผู้เล่นคนอื่นสามารถเก็บชุด Q Q Q ได้ ผู้นั้นจะถูกหัก 50 แต้ม
  • หากมีไพ่ที่อยู่ในละแวกของสเปโตอยู่ในกองกลางอยู่แล้ว แล้วผู้เล่นใดที่ทิ้งไพ่สเปโตลงมา ส่งผลให้ผู้เล่นคนอื่นสามารถเก็บไพ่สเปโตนั้นไปใช้ได้ ผู้เล่นนั้นจะถูกหัก 50 แต้ม ผู้ที่ทิ้งไพ่จะรอดจากการถูกหัก 50 แต้มก็ต่อเมื่อไม่มีใครสามารถเก็บไพ่สเปโตไปใช้ได้จนกระทั่งวนกลับมาหาผู้ ที่ทิ้ง เช่นหากในกองกลางมี 4 ดอกจิกอยู่แล้ว ผู้เล่นใดที่ทิ้ง 2 ดอกจิกลงมาส่งผลให้ผู้เล่นคนอื่นสามารถเก็บชุด 2 3 4 ดอกจิกได้ ผู้นั้นจะถูกหัก 50 แต้ม

 

ที่มาจาก : wikipedia.org

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles