บทความ


ประวัติ พระเครื่อง หลวงพ่อคล้ายประวัติพระเครื่องหลวงพ่อคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดชุมพรรังสรรค์ คู่มือบูชา พระเครื่องหลวงพ่อคล้าย ที่ออกให้โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์ นับว่าเป็นของดีราคาถูก เจตนาการสร้างดี และบารมีหลวงพ่อคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดสวนขัน ปลุกเสก เป็นพระ เครื่องที่น่าเก็บสะสมมากครับ

 

คู่มือบูชาพระเครื่องพ่อท่านคล้าย วัดชุมพรรังสรรค์
          พระครูพิศิษฐอรรถการ พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน สถานีคลองจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เป็นพระมหาเถระผู้ศักดิ์สิทธิ์ของภาคใต้ ทางวาจาสิทธิ์และทางอภินิหารอื่นๆ เป็นที่เคารพบูชาของมหาชนทั่วไป เคยมีวัดต่างๆพิมพ์รูปท่านด้วยโลหะเหรียญและแหวนแจกมาแล้ว ส่วนการสร้างพระเครื่องขึ้นด้วยว่าน 108 ชนิดนั้น เป็นของยากและไม่มีใครเคยทำเลย บัดนี้พระคุณท่านได้เมตตานุเคราะห์อนุญาตให้โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัยวัด ชุมพรรังสรรค์ สร้างรูปท่านขึ้นด้วยว่าน 108 และสิ่งมงคลของท่านเพื่อแจกสมนาคุณแก่ผู้สละทุนทรัพย์สร้างอาคารเรียนหลวง พ่อท่านคล้ายสงเคราะห์ในโรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย

          โดยมีพระคุณท่านหลวงพ่อคล้ายเป็นผู้แนะนำในการสร้างและวิธีใช้ พระเครื่องพร้อมทั้งได้ปรึกษา พลตรีเลื่อน ดิษยวรรธนะ ผู้บันชาการมณฑลทหารบกที่ 5 พลตำรวจตรี ขุนพันธ์รักษ์ราชเดช  ผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค 8 จ.นครศรีธรรมราช และนายอนันต์ คณานุรักษ์ คหบดีผู้สร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวดรุ่นแรก ที่วัดช้างให้ จ.ปัตตานี หลวงพ่อคล้ายเป็นผู้ปลุกเศกมอมให้กรรมการดำเนินการสร้างด้วยมือของพระคุณ ท่านเอง ที่วัดสวนขัน แล้วแห่มาสมโภชพุทธาภิเษก โดยพระอาจารย์ที่คงคุณวุฒิหลายท่าน จากพระนคร นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี ระนอง และพระอาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของชุมพร สวด 3 คืน วันที่ 27-28-29   พฤษภาคม พ.ศ 2505 ในโบสถ์วัดชุมพรรังสรรค์ (วัดท่าตะเภาเหนือ) อ.เมือง จ.ชุมพร อันเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดชุมพร งานนี้มีคณะกรรมการประกอบขึ้นด้วยเจ้าอาวาส คณะสงฆ์วัดชุมพรรังสรรค์ คณะกรรมการจังหวัดชุมพร มี นายส่ง มีมุทา ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานอำนวยการจัดงานฝ่ายคฤหัสถ์ หัวหน้าหน่วยราชการต่างๆ จังหวัดทหารบก ตำรวจภูธรจังหวัด กองจัดการเดินรถเขต 8 จังหวัดชุมพร คณะพ่อค้า ประชาชนผู้เป็นกรรมการวัดชุมพรรังสรรค์ เป็นกรรมการ

ฉะนั้นพระเครื่ององค์นี้ จึงได้ทำการสร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามแบบแผนพิธีการสร้างพระเครื่องโบรา ณาจารย์กรรมการ
 
          1.รูปสัณฐาน เป็นรูปพระนั่งสมาธิบนอาสน์ ในกรอบเนื้อว่านสีดำ ตอนล่างขององค์พระเป็นเหลี่ยมเรียบ ตอนบนเป็นรูปทรงกลม ด้านหลังลงอักขระจารึกชื่อพ่อท่านคล้าย
          2.วัตถุประกอบองค์พระเครื่อง  ด้วยว่านสำคัญมากกว่า 108 ชนิด  ชานหมาก ข้าวเหลือฉัน  และของมงคลต่างๆของพ่อท่าน ผงเกสร ธูปบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ  ผงวิเศษหลายกรุ  ผงยันต์ ดินกากยายักษ์และดินศักดิ์สิทธิ์หลายชนิด ฯลฯ
          3.ความศรัทธาเชื่อมั่น ทำให้พระเครื่องขลังศักดิ์สิทธิ์ อภิบาลคุ้มครองเป็นสิริมงคลเจริญลาภผลแก่ผู้บูชา            

คาถาบูชาที่พ่อท่านคล้ายมอบให้เวลาก่อนนอน ก่อนเดินทาง ให้บูชาคุณพระศรีรัตนตรัย 
คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์  และระลึกถึงบารมีของหลวงพ่อคล้าย พร้อมทั้งสงบจิตบริกรรมคาถาดังนี้
พุทธังคลาดแคล้ว ขอให้คลาดแคล้ว นะโมพุทธยะ มึงอย่ามาอึงกูลูก พระพุทธอะ
ธัมมังคลาดแคล้ว ขอให้คลาดแคล้ว นะโมพุทธยะ มึงอย่ามาอึงกูลูก พระธรรมอะ
สังฆังคลาดแคล้ว ขอให้คลาดแคล้ว นะโมพุทธยะ มึงอย่ามาอึงกูลูก พระสงฆ์อะ
(บริกรรมมากน้อยเท่าใดก็ได้ ตามความเหมาะสมแก่เวลา)

          4.พระเครื่องแทนองค์ของหลวงพ่อคล้ายใช้ได้ 108 ประการ สุดแต่จะอธิษฐานห้ามนำพระนี้ไปใช้ทางทุจริตผิดกฎหมาย และเป็นแบบทำปลอมขึ้นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวห้ามมิให้กล่าวคำหยาบคายลบหลู่ ผู้มีพระคุณ  ให้เป็นคนมีความกตัญณูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และมั่นบำเพ็ญบุญอยู่เป็นเนืองนิจ ผู้ใดพยายามปฏิบัติตามดังนี้  บารมีของหลาวพ่อคล้ายย่อมคุ้มคลองรักษาให้มีความสุขตลอดกาล ท่านผู้ใดมีความสนใจจะทำบุญร่วมกับหลวงพ่อคล้าย และปรารถนา จะได้พระเครื่องหลวงพ่อคล้ายไปสักกระบูชา ขอให้มารับพระได้ที่ท่านเจ้าคุณวิชัยธารโสภณ พระอาจารย์ปลัดแห้ง นิมิตโต พระชัยรัตน์ วิชัยดิษฐ  สามเณรกวีศักดิ์ เหมะภูติ โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์ และที่ศึกษาธิการจังหวัด กรรมการฝ่ายเลขานุการ ศาลากลางจังหวัด นายอำเภอเมืองชุมพร กรรมการฝ่ายเหรัญญิก ที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร พระที่แท้ถูกต้องของวัดนี้มีหนังสือลายเซ็น และประทับตรากำกับคู่กับพระทุกองค์

คู่มือบูชาพระเครื่องพ่อท่านคล้าย

ประวัติ
พระเครื่อง หลวงพ่อคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดชุมพรรังสรรค์

หลวงพ่อคล้าย ออกวัดชุมพรรังสรรค์ ปี2505

 

          พอดีเจอข้อมูลเป็นเอกสารการสร้างพระชุดนี้ใน ชมรม คนรักษ์พระเครื่องเมืองคอน ที่คุณอ้นหาดใหญ่ ได้ลงไว้ ผมเลยนำข้อมูลมาพิมพ์ลงไว้ในนี้เพื่อให้เพื่อนๆหลายๆท่านที่นับถือหลวง พ่อคล้ายได้ติดตามอ่านกัน
ขอขอบคุณ คุณอ้นหาดใหญ่(ศักดา เสนารักษ์ 081-7911942) ผมขอนำมาพิมพ์ให้เป็น บทความพระเครื่อง ดีๆสำหรับทุกท่าน

 

ที่มาจาก : tumsrivichai.com/

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles