บทความ


ประวัติ พระเครื่อง หลวงพ่อคล้ายประวัติพระเครื่องหลวงพ่อคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดชุมพรรังสรรค์ คู่มือบูชา พระเครื่องหลวงพ่อคล้าย ที่ออกให้โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์ นับว่าเป็นของดีราคาถูก เจตนาการสร้างดี และบารมีหลวงพ่อคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดสวนขัน ปลุกเสก เป็นพระ เครื่องที่น่าเก็บสะสมมากครับ

 

คู่มือบูชาพระเครื่องพ่อท่านคล้าย วัดชุมพรรังสรรค์
          พระครูพิศิษฐอรรถการ พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน สถานีคลองจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เป็นพระมหาเถระผู้ศักดิ์สิทธิ์ของภาคใต้ ทางวาจาสิทธิ์และทางอภินิหารอื่นๆ เป็นที่เคารพบูชาของมหาชนทั่วไป เคยมีวัดต่างๆพิมพ์รูปท่านด้วยโลหะเหรียญและแหวนแจกมาแล้ว ส่วนการสร้างพระเครื่องขึ้นด้วยว่าน 108 ชนิดนั้น เป็นของยากและไม่มีใครเคยทำเลย บัดนี้พระคุณท่านได้เมตตานุเคราะห์อนุญาตให้โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัยวัด ชุมพรรังสรรค์ สร้างรูปท่านขึ้นด้วยว่าน 108 และสิ่งมงคลของท่านเพื่อแจกสมนาคุณแก่ผู้สละทุนทรัพย์ส