บทความ


วิธีการเขียนเช็ค       -เขียนวันที่เดือนปีที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
       -ระบุผู้รับในช่อง อย่าเว้นว่างไว้
       -ระบุจำนวนเป็นตัวเลข ควรเขียนให้ชิดด้านซ้ายของช่องสี่เหลี่ยมให้มากที่สุด และใส่จำนวนสตางค์ส่วนด้วย 100
       -ระบุจำนวนเงินเป็นตัวอักษรให้ชิดขอบซ้ายให้มากที่สุด พร้อมกับขีดเส้นแนวนอนยาวๆไม่ให้เหลือที่ว่างให้ใส่ตัวอักษรได้อีก
       -เซ็นชื่อของผู้สั่งจ่าย
       -ช่อง Memo สามารถใส่อะไรก็ได้ เพื่อเป็นการเตือนความจำ เพราะสมุดเช็คส่วนใหญ่จะมีต้นขั้ว(สำเนา)ในสมุดเช็คให้ด้วย
       -เมื่อเช็คหมดเล่ม อย่าลืมเขียนคำว่า VOID บนสมุดเช็คของเรา

       วิธีการเขียนเช็ค ถ้าขีดคร่อม(ขีดเป็นเส้นคู่บริเวณด้านซ้ายมือของเช็ค หรืออาจจะเขียนคำว่า Account payee only ในเส้นคู่ด้วยก็ได้) หมายความว่าจะต้องนำเช็คใบนั้นเข้าบัญชีเท่านั้น ส่วนเช็คเงินสด ก็คือการไม่ระบุชื่อผู้รับ ใครๆ ที่ถือเช็คในนี้สามารถนำมาขึ้นเงินได้เลย ส่วนอีกอันคือเช็คขีดฆ่าคำว่า หรือผู้ถือออก หมายความว่า เช็คใบนั้นสั่งจ่ายเฉพาะคนที่มีชื่อระบุอยู่บนเช็คเท่านั้น

 

ที่มาจาก : avaccount.com

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles