บทความ


วิธีการดูแลรักษาพัดลมดูดอากาศวิธีการดูแลรักษาพัดลมดูดอากาศ

ระดับ พื้นฐาน ง่าย
ยาก งานฝีมือ

เครื่องหมาย
แสดงระดับความยากง่ายของงานที่ท่านดูอยู่นี้
 

 ขั้นตอนการทำงาน
ขั้นตอนที่ 1
ไม่ควรเปิดพัดลมดูดอากาศทิ้งไว้เมื่อไม่มีใครอยู่ เปิดทิ้งไว้วันละ 1 ชั่วโมง(ใบพัด 6 นิ้ว 25 วัตต์) 1 ล้านเครื่องสิ้นเปลืองค่าไฟเดือนละ 1.88 ล้านบาท ควรเปิดหน้าต่างเพื่อใช้ลมธรรมชาติช่วยถ่ายเทอากาศในห้อง

ขั้นตอนที่ 2
หมั่นทำความสะอาดใบพัดและตะแกรง อย่าให้มีฝุ่นเกาะและควรตั้งความเร็วพัดลมให้พอเหมาะ ไม่เร็วหรือช้าเกินไป จะช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีและเป็นการประหยัดไฟอีกด้วย

ขั้นตอนที่ 3
ห้องที่จะติดเครื่องปรับอากาศควรเลือกติดตั้งขนาดพัดลมระบายอากาศให้เหมาะสมเพื่อสุขอนามัย และถ้าติดตั้งขนาดใหญ่เกินไปจะทำให้สิ้นเปลืองไฟได้

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles