บทความ


หินสี โอ นิกซ์ (Onyx)          โอนิกซ์ (อังกฤษ: Onyx) เป็นรูปแบบกลุ่มที่มีผลึกละเอียด (Cryptocrystalline) ของแร่ควอรตซ์ (Quartz) โอนิกซ์ (Onyx) จะแสดงลักษณะสีเป็นแถบแนวขนาน มีตั้งแต่สีขาวไปจนเกือบทุกสี (นอกจากบางสี เช่น สีม่วง หรือ สีน้ำเงิน) โดยปกติจะพบโอนิกซ์ (Onyx) ที่มีแถบสีขาว สีแทน และสีน้ำตาล หรือถ้ามีแถบสีขนานกัน มีสีเหลืองออกน้ำตาลแดงผสมส้ม หรือ สีน้ำตาลเข้ม จะเรียกว่า ซาร์ด (Sard) หรือ ซาร์โดนิกซ์ (Sardonyx) ซึ่งมีสีแดงมากกว่าสีดำ โดยทั่วไปโอนิกซ์ (Onyx) จะมีสีดำบริสุทธิ์ และมีความหลากหลายมาก แต่โอนิกซ์ (Onyx) มักไม่ค่อยเกิดเป็นแถบสีต่างๆ

          แต่ก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของใช้สำหรับแกะสลักและทำเครื่องประดับที่ มีการตัดมักจะเป็น cabochon หรือเป็นประคำ และยังใช้ สำหรับรอยพิมพ์แกะและทำจี้อัญมณี ซึ่งแถบสีจะทำให้ภาพมีความคมชัดมากกว่าพื้นหลัง โอนิกซ์ (Onyx)ในธรรมชาติส่วนมากเกิดจากการแปรสภาพมาจากอะเกต ชื่อที่นำมาใช้บางครั้งใช้ไม่ถูกต้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอัญมณี เช่น แถบสีบนแร่แคลไซต์ (Calcite) ที่พบใน ประเทศเม็กซิโก ปากีสถาน และ สถานที่อื่นๆ ที่มีการแกะสลัก, ขัดและขาย ซึ่งเนื้อของแร่เหล่านี้ จะมีความแข็ง ทนทานน้อยกว่าและแปรสภาพได้ง่ายกว่าแร่โอนิกซ์ (Onyx) โดยธรรมชาติ

รายละเอียดทางเทคนิค
องค์ประกอบทางเคมี SiO2
ความแข็ง 7
ความถ่วงจำเพาะ 2.65 - 2.667
ค่าดรรชนีหักเห (R.I.) 1.543 - 1.552 ถึง 1.545 - 1.554
Birefringence 0.009
Optic sign Positive
Optical character Uniaxial

 

โอนิกซ์ (Onyx)

          จัดอยู่ในกลุ่มของ ควอรตซ์ (Quartz) เป็นแร่ที่มีความหลากหลายในแง่ของการเกิดและชนิดมากที่สุด พบทั้งในหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร การที่มีความแข็งเท่ากับ 7 ไม่มีแนวแตกเรียบ และมีเสถียรภาพทางเคมี ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีทั่วไป จึงเป็นแร่ที่ทนทานต่อการผุกร่อน และทนต่อการทำลายทางเคมีมาก ทำให้ควอรตซ์ยังคงสภาพอยู่ได้ในรูปของกรวดทรายตามตะกอนทางน้ำและชายทะเล
ควอรตซ์ ที่เป็นอัญมณี แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีผลึกหยาบ คือ โคซลิคริสตัลไลน์ (Coarsely Crystalline) และกลุ่มที่มีผลึกละเอียด คือ คริปโตคริสตัลไลน์ (Crypto crystalline) ทั้ง 2 กลุ่มมีส่วนประกอบทางเคมีและโครงสร้างเหมือนกัน ต่างกันที่การเกิด ขนาดผลึก มลทินที่ทำให้เกิดสี และรูปแบบของสี (pattern) เท่านั้น

โอนิกซ์ (Onyx)

          จัดอยู่ใน กลุ่มที่มีผลึกละเอียด คริปโต คริสตัลไลน์ (Cryptocrystalline)
ซึ่งสามารถ แบ่งเป็น 2 ชนิด ตามลักษณะผลึก แบ่งเป็นชนิด (Variety) คือ เป็นเม็ด แกรนยุลาร์ (Granular) และเป็นเส้นใย ไฟบรัซ (Fibrous) ต้องใช้กล้องกำลังขยายสูงจึงจะมองเห็นได้ ในทางปฏิบัติจึงเรียกรวมๆ กันว่า คาลซีโดนี (chalcedony)

โอนิกซ์ (Onyx)

          จัดอยู่ใน ชนิดไฟบรัซ (Fibrous varieties) ชนิดผลึกเป็นเส้นใย แบ่งชนิดโดยใช้หลักของ ความใส, สี, การกระจายตัวของสีและปรากฏการณ์ทางแสง

          ผู้หญิงแทบจะทุกคน มักต้องการความมั่นใจเวลาจะเลือกสวมใส่เสื้อผ้า หรือ เครื่องประดับชิ้น ใดชิ้นหนึ่ง ว่าชั้นต้องสวย และดูดีในสายตาคนอื่นๆ

และถ้าคุณ เป็นคนที่มักขาดความมั่นใจ ต้องเลือกเครื่องประดับที่มีโอนิกซ์ (Onyx) เป็นส่วนประกอบค่ะ

   

 

          Onyx (โอนิกซ์) เป็นหินสีที่ เชื่อกันว่าช่วยลดความคิดในแง่ลบ ความเศร้าในจิตใจ ช่วยกระตุ้นให้เกิดจินตนาการ สมองเกิดการเรียนรู้ ช่วยขจัดความหวาดกลัว รักษาอาการประสาทหลอน

   

 

รามักจะเห็นโอนิกช์คู่กับ ไม้กางเขน เพราะเชื่อกันว่าช่วยขจัดปัญหา และปกป้องคุณจากความยุ่งเหยิงต่างๆ ได้

          โอนิกซ์ (Onyx)   เป็นโมรา ประเภทหนึ่ง ที่มีเส้นตรงพาดผ่าน โดยทั่วไ จะมีริ้วทึบ สีดำ หรือขาว ส่วนที่เป็นแบบ กึ่งใสนั้น มักเป็นริ้ว สีส้ม หรือน้ำตาล เรียกว่า เติร์ดโอนิกซ์ ใช้เป็นหินปัดรังควาญ บางครั้ง ก็ใช้คู่กับ ไม้กางเขน ช่วยขจัด ปัญหา และความวุ่นวายใจ และปกป้องคุณ จากความสัมพันธ์ ที่ยุ่งเหยิงได้ นำมาซึ่งความท้าทายในชีวิต ช่วยปกป้องไม่ให้พลังงานบวก ในร่างกายลดน้อยลง และกำจัดพลังงานด้านลบออกไป ช่วยบำบัดบาดแผล, การคลอดบุตร เพิ่มความอดทน ให้สามารถควบคุม ตัวเองได้ดีขึ้น

 

ที่มาจาก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C

http://www.nakhonunyamanee.com/product.detail.php?lang=th&id=607354

http://www.beeforgems.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80:onyx-&catid=43:product-hi-light&Itemid=90

http://www.stonelover.com/category-stone.htm

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles