Latest News

บทความ


การ ติดตั้งโคมไฟเพดานการติดตั้ง โคมไฟเพดาน
 
โคมไฟเพดาน เป็นสิ่งที่ทำให้ห้องมีแสงสว่าง และมีขนาดวัตต์ และความส่องสว่างต่างกันไป ในการติดตั้งโคมไฟนั้นไม่อยาก คุณผู้หญิงก็สามารถทำได้ เพียงเตรียมอุปกรณ์ และบรรไดสำหรับขึ้นไปติดตั้ง
 
 
ขั้นตอนที่ 1

จัดเตรียมอุปกรณ์ ประกอบไปด้วย ดวงโคม บัลลาส ควรเลือกให้กำลังวัตต์ให้สัมพันธ์กับวัตต์ของหลอดไฟ ขั้วรับหลอด สตาร์ทเตอร์ หลอดนีออนกลม
 
 
ขั้นตอนที่ 2

ติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับดวงโคม โดยนำบัลลาสและขั้วรับสตาร์ทเตอร์ ยึดติดกับดวงโคมตามตำแหน่งที่กำหนดให้ต่อวงจรไฟฟ้า ให้เดินสายไฟตามผัง
 
 
ขั้นตอนที่ 3

นำโคมไฟที่ติดตั้งอุปกรณ์ และต่อวงจรไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ยึดติดกับฝ้าเพดาน แล้วติดตั้งหลอดนิออนกับขั้วรับหลอด
 
 
ขั้นตอนที่ 4

ติดตั้งหลอดนีออนกับขารับหลอด ล๊อคให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันหลอดตกหล่นเสียหาย
 
 
ขั้นตอนที่ 5

ทดลองเปิดสวิตซ์ และตรวจสอบว่าหลอดไฟใช้งานได้ และทำการประกอบฝ้าครอบดวงโคม

 

ที่มาจาก : homepro.co.th

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles