Latest News

บทความ


กฎ กติกา มารยาท ในการเล่นกีฬาฟุตบอลกฎ กติกา มารยาท ในการเล่นกีฬาฟุตบอล
กติกา ข้อที่ 1 สนาม (The Field of Play)
ขนาดของ สนาม (Dimensions)
สนามต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาวต้องไม่สั้นกว่า 90 เมตร ไม่ยาวกว่า 120 เมตร ความกว้างต้องไม่แคบ
กว่า 45 เมตรไม่กว้างกว่า 90 เมตร
การแข่งขันระหว่างประเทศ
ความยาวต้องไม่สั้นกว่า 100 เมตร หรือยาวกว่า 110 เมตร ความกว้างไม่แคบกว่า 64 เมตร หรือกว้างกว่า 75 เมตร
การเขียนเส้นสนาม (Field Markings)
ในสนามต้องเขียนเส้นต่าง ๆ ที่กำหนดขอบบริเวณต่าง ๆ ให้ชัดเจนเส้นยาวทั้งสองข้าง เรียกว่า" เส้นข้าง "
(Touch lines)เส้นหลังซึ่งสั้นกว่าทั้งสองข้าง เรียกว่า " เส้นประตู " (Goal lines) เส้นทุกเส้นจะมีขนาดกว้าง
ไม่เกิน 12 ซม. (5นิ้ว)

สนามถูกแบ่งออกเป็น สองครึ่งเท่ากันด้วยเส้นแบ่งแดนขวางตรงกึ่งกลางสนาม จุดกึ่งกลางสนามระบุให้ชัดเจนตรงกึ่งกลาง
ของเส้นแบ่งแดน เขียนวงกลมกลางสนามรัศมี 9.15 เมตรไว้โดยรอบจุดกึ่งกลางสนามเขตประตู (The Goal Area)
เขตประตูที่ปลายสนาม แต่ละข้างกำหนดดังนี้ ให้เขียนเส้นตรง 2 เส้นตั้งฉากกับเส้นประตูจากจุดที่ห่างจากด้านในของ
เสาประตูแต่ละข้างออกไปข้างละ 5.50 เมตร ยื่นเข้าไปในสนามให้ได้ความยาว 5.5 เมตร เชื่อมปลายเส้นด้วยเส้นตรง
ที่ลากขนานกับ เส้นประตู บริเวณที่ล้อมรอบด้วยเส้นตรง 3 เส้นนี้และเส้นประตูเราเรียกว่า " เขตประตู " (Goal area)
เขตโทษ (The penalty Area)
เขตโทษที่ปลายสนามแต่ละข้างกำหนดดังนี้ ให้เขียนเส้นตรง 2 เส้นตั้งฉากกับเส้นประตู จากจุดที่ห่างจากด้านในของ
เสาประตูแต่ละข้างออกไปข้างละ 16.5 เมตร ยื่นเข้าไปในสนามให้ได้ความยาว 16.5 เมตร เชื่อมปลายเส้นด้วยเส้นตรง
ที่ลากขนานกับเส้นประตู บริเวณที่ล้อมรอบด้วยเส้นตรง 3 เส้นนี้และเส้นประตูเราเรียกว่า " เขตโทษ " (penalty Area)
จุดโทษ ห่างจากจุดกึ่งกลางระหว่างเสาประตูเข้าไป 11 เมตร จุดนี้เป็นจุดเตะโทษ
เสาธง (Flagposts)
เสาธงสูงไม่ต่ำกว่า 1.5เมตร ปลายยอดมน ติดผืนธงบนยอดปักอยู่ทุกมุมของสนามอาจปักเสาธง ณ ตำแหน่งกึ่งกลางของ
สนาม โดยห่างจากเส้นข้างออกไปไม่น้อยกว่า 1 เมตร (1หลา)

เขตมุมธง (The Corner Arc)
     ใช้มุมสนามแต่ละมุมเป็นจุดศูนย์กลางเขียนเส้นโค้ง ? ของวงกลมด้วย รัศมี 1 เมตร ไว้ภายในเขตสนาม
ประตู (Goals)
      ประตูต้องวางอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของเส้นประตูแต่ละเส้นประตูต้องมี เสาสองต้น เสาสองต้นนั้นจะปักตั้งตรง
บนเส้นประตูห่างจากธงมุมสนามเข้ามาเท่ากันเชื่อมยอดเสาทั้งสองด้วยคานประตู ที่อยู่ในแนวนอน เสาและคานประตู
ูต้องทาสีขาวเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยประตูต้องยึดติดกับสนามให้มั่นคง ประตูแบบถอดเคลื่อนที่ได้ต้องมีความ
ปลอดภัยตามที่กำหนดไว้

มติของสภาฟุตบอลระหว่างประเทศ

   1. ถ้าคานประตูหลุดหรือหัก ต้องหยุดทำการแข่งขันจนกว่าจะทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้เป็นที่เรียบร้อย เสียก่อน
ถ้าไม่สามารถจะซ่อมแซมได้ ต้องยกเลิกการแข่งขันนั้น ห้ามใช้เส้นเชือกขึง คานแทนประตู ถ้าซ่อมแซมคานประตูได้ให้
เริ่มการแข่งขันต่อ โดยให้ผู้ตัดสินปล่อยบอลเริ่มเล่น ณจุดที่การเล่นถูกยุติลง
   2. เสาและคานประตู จะต้องทำด้วยไม้โลหะ หรือวัสดุอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาฟุตบอลฯ รูปร่างอาจจะเป็น
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปกลม หรือรูปวงรีก็ได้ และต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้เล่น
     3. ห้าม ไม่ให้มีป้ายโฆษณา ไม่ว่าจะจริงหรือเสมือนบนพื้นสนามแข่งขันและที่อุปกรณ์สนาม( รวมถึงตาข่ายประตูและ
บริเวณใกล้เคียง) นับจากเวลาที่ผู้เล่นของทั้งสองทีมเข้าสู่สนามจนกระทั่งถึง เวลาที่ผู้เล่นออกจากสนามตอนพักครึ่งเวลา และนับจากผู้เล่นทั้งสองทีมกลับเข้าสู่สนามจนกระทั่งจบสิ้นการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่มีชิ้นโฆษณาไม่ว่าจะ
เป็นรูปแบบใดปรากฏบนประตู ตาข่าย เสาธง หรือผืนธง ไม่มีอุปกรณ์พิเศษ ( เช่น กล้อง ไมโครโฟน ฯลฯ) ติดบนสิ่งที่
กล่าวมาแล้ว
   4. ห้าไม่ให้มีภาพจำลองไม่ว่าจะจริงหรือเสมือนของสัญลักษณ์แทน หรือตราของ FIFAสหพันธ์ สมาคมระดับชาติ สโมสรหรือองค์กร อื่นๆบนพื้นสนามแข่งขันและที่อุปกรณ์สนาม ( รวมถึงตาข่าย ประตู และบริเวณใกล้เคียง)ตามที่
ระบุไว้ในมติข้อที่3
   5.  อาจทำเครื่องหมายนอกเขตสนามแข่งขัน หากจากเขตมุมออกมา 9.15 เมตร (10 หลา) และ
   6. ตั้งฉากออกมาจากเส้นประตูเพื่อให้แน่ใจว่า เป็นระยะห่างอย่างน้อยที่สุดของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามขณะมีการเตะมุม

 

ที่มาจาก : http://www.pairojgarden.com/surawet/skillfootball.shtml

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles