บทความ


คุณค่าแห่งการมีส่วนร่วมและทำงานเป็นทีมคุณค่าแห่งการมีส่วนร่วมและทำงานเป็นทีม (รักลูก)

          การมีส่วนร่วม หมายถึง การทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความปรองดอง เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายหรือการทำงานเป็นทีมเพื่อหาข้อสรุปในการแก้ปัญหา ซึ่งอาจจะมีความขัดแย้งระหว่างคนในกลุ่มเกิดขึ้นได้ และยังรวมถึงการเต็มใจช่วยเหลือเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ของส่วนรวม ถือเป็นคุณค่าสำคัญที่ต้องปลูกฝังให้ลูกน้อย

แรกเกิด-2 ขวบ

          ลูก วัยนี้จะยังไม่มีความรู้สึกของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อีกทั้งธรรมชาติของเด็กวัยใกล้ 2 ขวบ จะยังไม่ทำตามกฎกติกา มักนึกถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการมากกว่า ที่จะแบ่งของเล่นให้กับคนอื่นๆ ดังนั้นพ่อแม่จึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมให้การสนับสนุนค่ะ

            สร้างคุณค่าของการมีส่วนร่วม

           ผลัดกันเล่น เมื่อเล่นหรือทำกิจกรรมด้วยกัน ควรพูดกับลูกว่า “ตอนนี้คิวของแม่นะ หรือตอนนี้ตาลูกเล่นแล้วนะ” ถ้าลูกปฏิเสธที่จะเล่นกับเด็กคนอื่นๆ ก็ควรบอกให้รู้จักกติกาและขั้นตอน เช่น ถ้าลูกเล่นตุ๊กตาเสร็จแล้ว ก็ต้องแบ่งให้เพื่อนเล่นนะคะ หรือถ้าลูกเล่นตุ๊กตาของเพื่อนตลอดควรถามลูกว่า “ถ้าลูกไม่แบ่งให้เพื่อนได้เล่นบ้าง แล้วเพื่อนจะเล่นอะไรล่ะคะ” วิธีนี้จะช่วยปลูกฝังการมีส่วนร่วมให้กับเด็ก ๆ ได้ค่ะ

อายุ 3-4 ขวบ

          วัย นี้มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมกับกฎกติกามากขึ้น แต่ถ้าลูกไม่เชื่อฟัง นั่นเป็นเพราะลูกยังไม่รู้จักการควบคุมอารมณ์ ซึ่งพ่อแม่จะต้องเป็นผู้ช่วยให้ลูกฝึกควบคุมอารมณ์ด้วยการเอาชนะอาการหงุด หงิด และสอนให้ลูกรู้จักข้อดีของการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น

            สร้างคุณค่าของการมีส่วนร่วม

           สอนให้รู้จักการแก้ปัญหา หากลูกมีปัญหากับเพื่อน ถามลูกว่า "ลูกคิดว่าเพื่อนจะรู้สึกอย่างไร" หรือถามลูกว่าถ้าเจอปัญหานี้จะทำอย่างไรดี เป็นต้น ควรพูดคุยและอธิบายให้ลูกเข้าใจว่าควรจะทำอย่างไร ถ้าต้องเล่นของเล่นกับเพื่อน เพื่อให้ลูกรู้จักแบ่งปันของเล่นและไม่แย่งกันเล่น

           เล่นหลายคนสนุกกว่า บอกถึงความสนุกสนานที่ลูกจะได้รับเมื่อเล่นเกมหรือทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ และชวนลูกคิดเกมใหม่ที่เล่นได้หลาย ๆ คน

อายุ 5-7 ขวบ

          วัย นี้เริ่มควบคุมความต้องการของตัวเองได้บ้างแล้วล่ะค่ะ ลูกจะทำตามกฎกติกาทั้งในบ้านและที่โรงเรียน พ่อแม่จึงควรให้เวลากับลูก เพื่อสอนถึงประโยชน์และความสำคัญของการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม

            สร้างคุณค่าของการมีส่วนร่วม

           แบ่งปันอาหาร เช่น ชวนกันแบ่งอาหารที่หลากหลายให้แก่กัน เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในมื้ออาหาร

           ตั้งกฎที่มีส่วนร่วม เช่น ตั้งกฎในบ้านว่า ไม่ควรพูดแทรกขณะที่อีกคนกำลังพูดอยู่พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลให้ลูกเข้าใจด้วยว่า เพราะเหตุใด

           สามขาพาเพลิน เกมสุดคลาสสิกที่สอนเรื่องการมีส่วนร่วมได้ดี เพราะการวิ่งสามขาถ้าทำงานเป็นทีม ก็จะถึงเส้นชัยได้ไม่ยาก
 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles