บทความ


หน้าต่างบานเกล็ดกระจกแตกเนื่องมาจากสาเหตุอะไร          ส่วนประกอบที่สำคัญของหน้าต่างบานเกล็ดประกอบด้วยกรอบบาน กระจก และอุปกรณ์ที่ใช้หมุนเปิดปิด ซึ่งหน้าต่างบานเกล็ดกระจกโดยทั่วไปจะมีขนาดของกรอบบานกว้างไม่เกิน 60 ซม. เนื่องจากเป็นขนาดที่เหมาะสมกับความหนาของกระจกที่โดยทั่วไปจะมีความหนา 4 มม. จากปัญหาที่แจ้งมาว่ากระจกแตก หากแตกเนื่องจากแรงกระแทกภายนอกก็สามารถจะแก้ไขซ่อมแซมได้ โดยการเปลี่ยนกระจกแผ่นใหม่แทนที่แผ่นเดิม แต่ขอให้ตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง เพราะบางกรณีหน้าต่างบานเกล็ดแตกเมื่อเปลี่ยนได้สักพักก็แตกที่จุดเดิมอีก กรณีเช่นนี้เกิดจากการติดตั้ง