Latest News

บทความ


ขุมทรัพย์ขยะพลาสติกผลิตน้ำมันดิบแปรรูปขุมทรัพย์ขยะพลาสติกผลิตน้ำมันดิบแปรรูป
 

          เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการใช้พลาสติกจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมหลัก โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบสินค้า รวมถึงถุงพลาสติกที่ไว้ใชสำหรับบรรจุสินค้าตามแผงค้าต่างๆ

          และก็เป็นที่ทราบกันดีถึงโทษของพลาสติกว่า พลาสติกนั้นไม่สามารถย่อยสลายได้ ทำให้มีขยะเพิ่มขึ้นเป็นอันมาก โดยพลาสติกยังเป็นสาเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษทั้งกับสิ่งแวดล้อม สัตว์น้ำ สัตว์ป่า และกับมนุษย์ รวมทั้งการเผาทำลายพลาสติกก็ก่อให้เกิดมลพิษด้วย

          หลายฝ่ายต่างพยายามช่วยกันคิดค้นหาทางออกและคำตอบของปัญหาว่าจะสามารถจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นได้อย่างไร และจะสามารถพลิกวิกฤติจากขยะให้กลายมาเป็นประโยชน์ได้หรือไม่

          เมื่อไม่นานนี้ที่ประเทศไทย โดย “กระทรวงพลังงาน” ได้เปิดประวัติศาสตร์ความสำเร็จการผลิตน้ำมันดิบแปรรูปจากขยะพลาสติกแห่งแรกของประเทศไทยและของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมยังสร้างนโยบาย จูงใจประกันราคาขายให้ 18 บาทต่อลิตร เพื่อดึงศักยภาพบ่อขยะพลาสติก ที่มีอยู่ทั่วประเทศ 5 ล้านตัน และไม่ได้ใช้ประโยชน์มาผลิตเป็นน้ำมันดิบ สอดคล้องตามนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และช่วยลดการ นำเข้าน้ำมันดิบได้ทั้งสิ้น 56,520 ล้าน บาท/ปี

          นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีการลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่าง เทศบาลเมืองหัวหิน โดยนายจิระ พงษ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดยนายวิเชียร อุษณาโชติ รองกรรมการผู้จัดการ และบริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นเนอยี่ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด (SPEE) โดย นางสันติวิภา พานิชกุล กรรมการบริหาร เพื่อจัดส่งน้ำมันดิบแปรรูปจากขยะพลาสติกให้กับโรงกลั่นน้ำมันบางจากฯ พร้อมทั้งทำพิธีปล่อยรถน้ำมันคันแรกจากการแปรรูปขยะพลาสติก จำนวน 30,000 ลิตรส่งไปจำหน่ายยังโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เพื่อกลั่นเป็นน้ำมัน สำเร็จรูปที่มีคุณภาพสูงจำหน่ายเชิงพาณิชย์

          “ประเทศไทยนำเข้าพลังงานคิดเป็นมูลค่าเกือบ 800,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา การพัฒนาพลังงานทดแทน จึงเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงพลังงาน ในวันนี้เราได้ค้นพบขุมทรัพย์ทางพลังงานที่เกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งในประเทศไทย ขุมทรัพย์ดังกล่าวได้แก่บ่อขยะ ซึ่งเป็นบ่อน้ำมันที่เรามองไม่เห็น แต่วันนี้เราสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้แล้ว ขยะพลาสติกแปรรูปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีคุณค่าได้จริง และจะเป็นพลังงานส่วนหนึ่งที่ช่วยลดการนำเข้าพลังงานให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี” รัฐมนตรีพลังงานกล่าว

          เขตเทศบาลเมืองหัวหิน นับว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถผลิตน้ำมันดิบจากขยะได้จนประสบความสำเร็จ และพบว่าศักยภาพของพื้นที่มีบ่อขยะฝังกลบทั้งสิ้นประมาณ 300,000 ตัน แบ่งเป็นขยะพลาสติกประมาณ 30,000 ตัน และยังมีขยะที่เกิดขึ้นใหม่อีกวันละ 100 ตัน ดังนั้น จึงมีศักยภาพเพียงพอที่จะผลิตน้ำมันดิบได้ ซึ่งขยะพลาสติก 30,000 ตันนี้ สามารถผลิตน้ำมันดิบได้ 140,000 บาร์เรล ซึ่งคิดว่าคงจะมีการพัฒนาให้ก้าวหน้ามากขึ้นต่อไปในอนาคต โดยมีเป้าหมายพัฒนาการวิจัยและผลิตเพื่อพัฒนาน้ำมันดิบจากพื้นที่แห่งนี้ต่อยอดสู่การผลิตเป็นน้ำมันดีเซลแบบครบวงจร อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นทุกภาคส่วน

          นอกจากนี้ ข้อมูลการสำรวจ พบว่า ประเทศไทยมีขยะฝังกลบอยู่ทั่วประเทศประมาณ 50 ล้านตันต่อปี ในจำนวนนี้เป็นขยะพลาสติก 10% หรือ 5 ล้านตันต่อปี หากสามารถนำมาผลิตเป็นน้ำมันดิบได้จะมีปริมาณมากถึง 23.58 ล้านบาร์เรลต่อปี จะสามารถลดการนำเข้าน้ำมันดิบคิดเป็นมูลค่า 56,520 ล้านบาท/ปี ซึ่งในส่วนนี้ยังไม่รวมขยะที่เกิดขึ้นใหม่อีกประมาณ 15 ล้านตันต่อปี โดยขยะ 6-10 ตันสามารถผลิตเป็นน้ำมันดิบได้ 28-47 บาร์เรล (4,500-7,500 ลิตร)

          ด้านนายจิระ พงษ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวถึงโครงการนำร่องว่า “ผมเพียงต้องการแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นหัวหินของผม ถ้าเราสามารถแก้วิกฤติจากขยะพลาสติกที่ต้องรอการย่อยสลายอีก 500 ปี ให้เป็นโอกาสในการสร้างพลังงานทดแทน ผมก็ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างต้นแบบให้กับสังคม”

          นายวิเชียร อุษณาโชติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทบางจากฯ กล่าวว่า “ในฐานะที่บริษัทมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทน บริษัท บางจากฯ จึงยินดีมากที่มีโอกาสร่วมมือรับซื้อน้ำมันดิบสังเคราะห์จากพลาสติก จากเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อนำไปกลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูปคุณภาพสูง ซึ่งเป็นความร่วมมือจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับนโยบายเป็นแนวทางของบางจากอยู่แล้ว”

นสพ.สยามธุรกิจ
ประจำวันที่ 20-23 มีนาคม 2553

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles