Latest News

บทความ


ว่ากันด้วยเรื่องการเก็บรักษากล้องถ่ายรูปว่ากันด้วยเรื่องการเก็บรักษากล้องถ่ายรูป

สำหรับท่านที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ ก็ย่อมจะมีกล้องดิจิตอลเป็นของตัวเองกันอยู่แล้ว จะมาก จะน้อย ก็ว่ากันไป ทีนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการเก็บรักษากล้องตัวโปรดของคุณ ให้อยู่คู่กับคุณไปนานๆ ครับ

          1. อย่าลืมถอดแบตเตอรี่ออกทุกครั้ง หลายๆ ท่านคงเคยเห็นเวลาที่แบตเตอรี่เสื่อม มันจะมีน้ำเยิ่มออกมาจากภายใน ซึ่งส่งผลเสียต่อกล้องของคุณได้

          2. อย่าเก็บกล้องไว้ที่มีอากาศชื้น หรือร้อนมากจนเกินไป เป็นที่รู้ๆ กันอยู่ว่าอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์นั้นไม่ถูกกับความชื้น หรือความร้อนที่มากจนเกินไป เพราะจะทำให้กล้องของคุณจากไปก่อนเวลาอันควร สำหรับกล้อง DSLR ในกรณีที่ไม่ค่อยได้ใช้กล้อง ควรหากล่องสุญญากาศ แล้วใส่พวกซิลิก้าเจล สำหรับดูดความชื้นไว้ด้วยนะครับ และควรมีตัววัดความชื้นไว้คอยตรวจระดับความชื้นให้อยู่ราวๆ 40 - 45 

          3. ในกรณีที่ไม่ค่อยได้ใช้กล้อง ควรหยิบกล้องมาถ่ายเล่นๆ บ้าง สัก 2 สัปดาห์ / ครั้ง

          4. แบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด หรือปล่อยทิ้งไว้นานๆ โดยไม่นำมาชาร์จ หรือใช้งาน แบตจะเสื่อม ไม่สามารถใช้งานได้

ลองนำไปปฏิบัติดูนะครับ แล้วกล้องคู่ใจ จะอยู่กับคุณได้อีกนานเลยครับ

 

ที่มาจาก : Bloggang.com

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles