บทความ


บีเอ็มดับบลิว BMWบีเอ็มดับบลิว BMW

          บีเอ็มดับบลิว หรือที่มีชื่อเต็มในภาษาเยอรมันว่า BAUERISCHE MOTORENWERKE (บาเยริสเชโมโทเรน เวร์เค) เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ในฐานะผู้ผลิตรถยนต์เยอรมันอันทรงคุณภาพและเชื่อถือได้ในความประณีตพิถีพิถัน สัญลักษณ์ของบีเอ็มดับบลิวดังที่เห็นในภาพ มีลักษณะเป็นวงแหวนสีดำพร้อมตัวอักษรบีเอ็มดับบลิว-สีขาว ล้อมรอบพื้นที่วงกลมซึ่งแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเป็นสีขาวสองส่วนและสีฟ้าสองส่วน ที่มาของสัญลักษณ์ดังกล่าวนี้คือลักษณะการหมุนของใบพัดเครื่องบิน เนื่องจากก่อนที่จะมาเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และจักรยานยนต์ บีเอ็มดับบลิวเคยเป็นผู้ผลิตเครื่องบินมาก่อน ส่วนสีฟ้าและสีขาวที่ใช้ ก็เป็นสีประจำแคว้นบาวาเรียอันเป็นที่ตั้งของบริษัทนั่นเอง ประวัติศาสตร์ของบีเอ็มดับบลิวเริ่มต้นในปี 1916 เมื่อวิศวกรเครื่องกลขาวเยอรมันสองคนคือ คาร์ล -แรพพ์ (CARL RAPP) และ แมกซ์ฟริซ (MAX FRIZ) ได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทสร้างเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินขึ้นในเยอรมนี โดยตั้งชื่อบริษัทว่า BAYERISCHE FLUGZKUGWERKEAG อย่างไรก็ตาม เพียงสองปีหลังจากนั้นคือในปี 1918 บริษัทดังกล่าวก็เปลี่ยนชื่อกิจการเป็น BAYERISCHE MOTOREN WERKEAG อันเป็นชื่อที่ไช้ตราบจนปัจจุบัน และเป็นที่มาของชื่อย่อ BMW นั่นเอง

          กิจการของบีเอ็มดับบลิวเจริญเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว และในช่วงสิบสองปีหลังการก่อตั้งบริษัท คือในปี 1928 วงการอุตสาหกรรมรถยนต์ก็ได้สมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งราย เมื่อบีเอ็มดับบลิวหันเหกิจการ โดยเริ่มการผลิตรถยนต์นั่งออกจำหน่ายในตลาด รถยนต์นั่งแบบเรกของบเอ็มดับบลิวมีชื่อว่า ดีซี (DIXI) หรือ บีเอ็มดับบลิว 3/15 เป็นรถแบบสองประตูหลังคาเปิดประทุน ติดตั้งเครื่องยนต์ขนาด 15 แรงม้า และนั้นคือจุดเริ่มต้นของกิจการผลิตรถยนต์ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักกันดีทั้วโลกในช่วงหกทศวรรษต่อมา ปัจจุบันบีเอ็มดับบลิวเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่มียอดขายสูงเป็นอันดับที่ 12 ของโลก ในรอบปี 1990 บีเอ็มดับบลิวผลิตรถออกสู่ตลาดรวมทั้งสิ้นประมาณ 520,000 คัน และมียอดขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 450,000 ล้านบาท รถยนต์นั่งที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบัน มีอยู่เพียง 4 อนุกรม คือ อนุกรม 3-อนุกรม 5-อนุกรม 7- และ อนุกรม 8 ในปี 1990 รถที่ผลิตมากที่สุด คือ รถอนุกรม 3 (255,156 คัน) รองลงไปคือรถอนุกรม 5 (210,209 คัน)

ชื่อบริษัท: บาเยริสเซ โดเรน เวร์เค อาเก (บีเอ็มดับบลิว
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG.(BMW)
ก่อตั้ง: ค.ศ. 1916
สำนักงานใหญ่: PETUELRING 130,8000 MUNCHEN 40, GERMANY.
ประธานบริษัท: มร.เอเบร์ฮาร์ด ฟอน คีนไฮม์
MR.EBERHARD VON KUENGEIM
เว็บไซต์: www.bmw.com

รุ่นรถสำคัญ: บีเอ็มดับบลิว 3/15 (1928)
บีเอ็มดับบลิว 328 (1936)
บีเอ็มดับบลิว 501 (1951)
บีเอ็มดับบลิว 2000 (1966)
บีเอ็มดับบลิว 2002 (1968)
บีเอ็มดับบลิว 520 ไอ (1972)
บีเอ็มดับบลิว 320 (1975)
บีเอ็มดับบลิว 635 ซีเอสไอ (1978)
บีเอ็มดับบลิว เอม 1 (1979)
บีเอ็มดับบลิว เอม 5 (1985)
บีเอ็มดับบลิว 750 ไอแอล (1987)
บีเอ็มดับบลิว อนุกรม 3 ซาลูน
บีเอ็มดับบลิว อนุกรม 3 คูเป
บีเอ็มดับบลิว อนุกรม 3 คาบริโอเลต์
บีเอ็มดับบลิว อนุกรม 5 ซาลูน
บีเอ็มดับบลิว อนุกรม 5 ทัวริง
บีเอ็มดับบลิว อนุกรม 7 ซาลูน
บีเอ็มดับบลิว อนุกรม 8 คูเป

 

 

ที่มาจาก : Chuansin.com

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles