Latest News

บทความ


ท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง จ.สุรินทร์          หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ประมาณ 58 กิโลเมตร ชาวบ้านตากลางดั้งเดิมเป็นชาวส่วย หรือ กูย มีความชำนาญในการคล้องช้างป่า ฝึกหัดช้างและเลี้ยงช้าง  การเลี้ยงช้างของชาวบ้านตากลางไม่เหมือนการเลี้ยงช้างของชาวภาคเหนือที่เลี้ยงไว้ใช้งาน แต่ชาวบ้านตากลางเลี้ยงช้างไว้เป็นเพื่อน นอนร่วมชายคาเดียวกัน ความผูกพันของคนกับช้างเป็นที่สนใจของผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาเที่ยวชมหมู่บ้านช้าง เพื่อสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวกูยกับช้างที่อาศัยอยู่ร่วมกัน  รวมทั้งยังได้ชมการแสดงของช้างที่จัดขึ้นให้นักท่องเที่ยวชมทุกวัน ทำให้หมู่บ้านช้างกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดหากได้มาเยือนจังหวัดสุรินทร์ 

โครงการนำช้างคืนถิ่น

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดทำโครงการนำช้างคืนถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิด โดยใช้พื้นที่ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง เป็นสถานที่ดำเนินงาน เพื่อให้หมู่บ้านช้างเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ด้านวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การขยายพันธุ์ช้างไทย โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนเลี้ยงช้าง แก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อน  และส่งเสริมอาชีพคนเลี้ยงช้างให้เป็นอาชีพมั่นคง นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก พัฒนาไปสู่ความเป็น “หมู่บ้านช้างเลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลก” ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพของคนและช้างอย่างยั่งยืน

          จากการดำเนินโครงการที่ศูนย์คชศึกษาตั้งแต่ปี 2549 จนถีงปัจจุบัน มีช้างเข้าร่วมโครงการจำนวน 65 เชือก โดยศูนย์คชศึกษาได้จัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ อาทิ พิธีการเซ่นศาลปะกำ พิพิธภัณฑ์ช้าง การแสดงความสามารถของช้าง เช่น ช้างเตะฟุตบอล ช้างวาดภาพระบายสี ช้างนวดให้คน ช้างปาลูกดอก ฯลฯ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ป้อนอาหารช้าง นั่งช้างชมบริเวณศูนย์ นั่งช้างถ่ายรูป  ชมช้างเล่นน้ำที่วังทะลุ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมาก โดยในระยะเริ่มโครงการนี้ยังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชมแต่อย่างใด

          เพื่อเป็นการสนับสนุนให้โครงการนำช้างคืนถิ่น สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน  จึงได้กำหนดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชมตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป ค่าเข้าชมการแสดงของช้างสำหรับผู้ใหญ่ชาวไทย คนละ 50 บาท ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ คนละ 100 บาท นักศีกษาและเด็กสูงกว่า 90 ซม. คนละ 20 บาท เด็กนักเรียนในเครื่องแบบ คนละ 10 บาท  สำหรับผู้ที่สนใจนั่งช้างชมบริเวณ 20 นาที มีค่าธรรมเนียมคนละ 100 บาท 40 นาที คนละ 200 บาท และ 60 นาที คนละ 300 บาท  นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตคนกับช้างอย่างใกล้ชิดอีกด้วย  ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์คชศึกษาบ้านตากลาง โทร. 0 4414 5050, 0 4451 1975 

 

 

ที่มาจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles