บทความ


การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่

การเตรียมเมล็ดพันธุ์

     ไม่ควรใช้เมล็ดค้างปี เมล็ดพันธุ์หญ้าไม่ต้องขัดถูหรือลวกน้ำร้อน

การปลูก

     ปลูกด้วยเมล็ด ใช้เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม / ไร่ โดยวิธีหยอดหลุม หลุมละ 3 - 5 เมล็ด ระยะระหว่างหลุม 25 - 40 เซนติเมตร หรือปลูกด้วยหน่อพันธุ์หรือต้นกล้า โดยเพาะกล้าทิ้งไว้ในช่วงต้นฤดูฝน เมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 1 เดือน จึงนำมาปักดำ โดยใช้ระยะ 25 - 40 เซนติเมตร

การใส่ปุ๋ย

     ใช้ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15 จำนวน 25 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกพร้อมการเตรียมดิน อีกครั้งใส่หลังจากกำจัดวัชพืช

การกำจัดวัชพืช

     ควรกำจัดวัชพืชหลังปลูก 1 เดือน โดยการใช้จอบถาก

การเก็บเกี่ยวและทำความสะอาด

     มัดช่อดอกด้วยตอกรวมกันเป็นกลุ่ม ๆ เมื่อหญ้าเริ่มแทงดอกในเดือนตุลาคม หมั่นสังเกตว่าเมล็ดเริ่มแก่หรือยังโดยใช้มือรูดช่อดอก ถ้าเมล็ดที่หลุดออกมามีลักษณะแข็งให้เริ่มเคาะเมล็ดได้ โดยใช้สวิงที่ทำจากผ้ามุ้งไนล่อนรองใต้ช่อดอกแล้วเคาะเมล็ด ให้เคาะวันเว้นวัน ประมาณ 2 สัปดาห์

นำเมล็ดที่ได้ผึ่งในที่ร่ม 2 วัน แล้วผึ่งแดด 2 - 3 แดด พร้อมทั้งเก็บเศษใบและสิ่งเจือปนอื่น ๆ ออกด้วย

 

เมื่อเมล็ดแห้งสนิดนำไปฝัดด้วยกระด้งหรือพัดลม เป่าเมล็ดที่ลีบออก เสร็จแล้วบรรจุกระสอบเก็บในที่ร่ม

ปฏิทินการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
      เตรียมดิน  

กำจัดวัชพืช

  เก็บเกี่ยว  
         

ปลูก

 

ใสปุ๋ย

       
         

ใส่ปุ๋ย

           

 

 

ที่มาจาก : doae.go.th/library

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles