บทความ


โรคความดันโลหิตสูงตอนตั้งครรภ์                 คือโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากการตั้งครรภ์ อาจมีอาการบวมตามร่างกาย ซึ่งส่วนมากจะเกิดระหว่างการตั้งครรภ์หลัง 5 เดือนขึ้นไป โดยตรวจร่างกายพบว่ามีความดันโลหิตสูง ร่วมกับการตรวจพบไข่ขาวในปัสสาวะ

โรคนี้ทำให้เกิดอันตรายแก่หญิงตั้งครรภ์์ มีอาการสำคัญคือ ชัก หมดสติ และเสียชีวิตได้

ในทารกพบว่า โรคนี้ทำให้ทารกในครรภ์เจริญเติบโตช้า ตัวเล็ก แท้ง คลอดก่อนกำหนด ขณะคลอดร่างกายขาดออกซิเจน มีอาการเขียว หรืออาจเสียชีวิตได้


ถ้าท่านมีอาการ หรือตรวจพบดังต่อไปนี้ ต้องพบแพทย์ทันที


อาการ

-- ปวดศีรษะรุนแรง หรือ ตามัว
-- เจ็บบริเวณลิ้นปี่
-- บวมที่หน้า มือ หรือหลังเท้า น้ำหนักเพิ่มมากผิดปกติ
-- ปัสสาวะออกน้อย


ตรวจพบ

-- ความดันโลหิต 140/90 มม. ปรอทหรือมากกว่า
-- มีไข่ขาวในปัสสาวะ ไม่ว่าจะกี่บวกก็ตามสาเหตุร่วมที่ทำให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์

-- ครรภ์แรกแม่อายุน้อยกว่า 20 ปี หรือมากกว่า 35 ปี
-- มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนี้
-- ตั้งครรภ์แฝด หรือแม่เป็นเบาหวาน
-- เป็นโรคความดันโลหิตสูงเรื้อรัง
-- ถ้าท่านมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดใน 4 ข้อนี้ ให้ควรระวังและต้องตรวจครรภ์บ่อยครั้งขึ้น


การป้องกันเพื่อลดความรุนแรงของโรค

-- ฝากครรภ์แต่เนิ่นๆ และสม่ำเสมอ
-- ถ้ามีอาการที่สงสัยว่าเป็นโรคนี้ ควรรีบพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยทันที

 

 

ขอบคุณที่มา :  เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเรื่อง "โรคความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์" โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles