บทความ


คำแนะนำก่อนเริ่มสัมภาษณ์งาน           การสัมภาษณ์เป็นส่วนหนึ่งของการได้รับเลือกให้เข้าทำงาน ดังนั้นควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกไปสัมภาษณ์งาน วันนี้มีวิธีมาแนะนำ...

-การสอบสัมภาษณ์งานส่วนใหญ่เริ่มจากการถามประวัติส่วนตัว ฉะนั้นการเล่าประวัติส่วนตัวควรมีความกระชับและเข้าใจได้ในครั้งแรกที่ฟัง

-ความถนัด สิ่งนี้จะนำไปตัดสินว่าคุณควรจะเข้าทำงานในตำแหน่งใด เพราะในเวลาทำงานจริง จะได้ไม่มีปัญหากับงานที่ได้รับมอบหมาย

-การทำกิจกรรมหรือการร่วมมือกับหน่วยงาน เป็นการบอกว่าในระหว่างที่เรียนคุณมีการทำกิจกรรมใดมาบ้าง เพื่อจะได้ทราบว่าคุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

-ผลงานที่เคยทำ เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะใช้ในการวัดความสามารถ หากไม่มีก็ไม่ได้หมายความความคุณจะเสียโอกาสเข้าทำงานในที่นั้นๆ

เตรียมคำตอบให้พร้อม ใส่เสื้อผ้าสีสุภาพ แล้วลุยเลย.

 

ขอบคุณที่มา : sanook.com

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles