บทความ


โชว์แผนที่ดาวเทียมเขาพระวิหาร          กระทรวงวิทย์ ฯ เตรียมโชว์แผนที่ดาวเทียมระบุพิกัดปราสาทเขาพระวิหารตามสนธิสัญญาต่าง ให้เยาวชนและประชาชนได้ชมเพื่อเป็นความรู้ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปีนี้ที่ ไบเทค บางนา

          ดร.พิชัย  สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นำโดย อพวช. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูถัมภ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2551 ขึ้น โดยกิจกรรมในงานมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย นิทรรศการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และผลงานด้านวิทยาศษสตร์ของไทยและต่างประเทศ

          ทั้งนี้ จุดเด่นของการจัดงาน อพวช. จะนำเสนอภาพถ่ายแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมปราสาทเขาพระวิหารของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ(สอทภ) ซึ่งแสดงขอบเขตของประเทศทั้งสองตามสนธิสัญญาฉบับต่าง ๆ ที่เคยมีการลงนามกันไว้  ภาพถ่ายดาวเทียมดังกล่าวมีความละเอียดพิกัดค่อนข้างสูง ซึ่งจะทำให้ เยาวชนและประชาชนได้ทราบและเข้าใจถึงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ในมุมมองของวิทยาศาสตร์ ฯ ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวสามารถ ตอบและแก้ปัญหารวมถึงยืนยันหลักฐานตามข้อเท็จจริงได้ ทั้งนี้การนำเสนอดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

          นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีจากหุ่นยนต์“Musical Robot  Band”  จากประเทศญี่ปุ่น  โดยหุ่นยนต์เท่ามนุษย์  จำนวน 4 ตัว สามารถเล่นดนตรีเลียนแบบมนุษย์ได้โดยอัตโนมัติ   ซึ่งนอกจากประเทศญี่ปุ่นแล้ว ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีการจัดแสดงดังกล่าว

          สำหรับมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-22  สิงหาคม  2551 ที่ไบเทค บางนา   นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในภูมิภาคต่าง ๆ  จำนวน 6 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2551


ขอบคุณที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์ (3/8/2551)

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles