บทความ


เด็กไทยร่วมทีมคว้าแชมป์ IDC RoBoCon 2008          ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งตัวแทนเยาวชนไทย 8 คน ที่ชนะเลิศจากการแข่งขัน Robot Design Contest 2008 หรือ RDC 2008

          ร่วมทีมกับตัวแทนเยาวชนนานาชาติอีก 5 ประเทศ ได้แก่สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส และบราซิลเจ้าภาพ ในการแข่งขันRoBoCon ครั้งที่ 19 หรือ International Design Contest RoBoCon 2008 (IDC RoBoCon2008) ณ ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 6-19 กรกฎาคม 2551

          นำทีมโดย ผศ. ดร. วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ (ซ้าย) รองประธานจัดการแข่งขันRDC2008 อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับผลการแข่งขัน นางสาววรรณเพ็ญ แซ่เปี่ยน นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2 จากขวา) ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติอีก 5 คนรับรางวัลทีมชนะเลิศ และ นายสถิตธรรม สังข์ทอง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (2จากซ้าย)ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติอีก 5 คน รับรางวัลทีมรองชนะเลิศและทีมความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น และรางวัลสุดท้าย รศ. พูลพร แสงบางปลา ที่ปรึกษาโครงการจัดการแข่งขัน RDC2008 คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ขวา) ขึ้นรับรางวัล The Best Instructor ของการจัดการแข่งขัน รายละเอียดการแข่งขัน IDC RoBoCon 2008 ติดตามได้ที่ www.idc-robocon.org/idc2008/e/index.html หรือ www.poli.usp.br/robocon2008

          ตัวแทนเยาวชนไทย 8 คน ที่ชนะเลิศจากการแข่งขัน Robot Design Contest 2008 หรือ RDC 2008 ร่วมทีมกับตัวแทนเยาวชนนานาชาติอีก 5 ประเทศ ลงแข่งขัน RoBoCon ครั้งที่ 19 หรือ International Design Contest RoBoCon 2008 (IDC RoBoCon2008) ณ ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 6-19 กรกฎาคม 2551 ผลการแข่งขัน นางสาววรรณเพ็ญ แซ่เปี่ยน นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติอีก 5 คนรับรางวัลทีมชนะเลิศ และ นายสถิตธรรม สังข์ทอง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติอีก 5 คนรับรางวัลทีมรองชนะเลิศและทีมความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น และรางวัลสุดท้าย รศ. พูลพร แสงบางปลา ที่ปรึกษาโครงการจัดการแข่งขัน RDC2008 คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขึ้นรับรางวัล The Best Instructor ของการจัดการแข่งขัน


ขอบคุณที่มา : ARiP (30/7/2551)

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles