บทความ


ที่สุดในประเทศไทยสถิติที่สุดในประเทศไทยเรื่องต่างๆ

พระมหากษัตริย์

 • พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรก คือ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
 • มหาราชพระองค์แรกของไทย คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 • ปฐมกษัตริย์แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 • พระบิดาแห่งวรรณกรรมไทย คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 • นักดาราศาสตร์คนแรกของไทย คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ผู้ริเริ่มใช้ รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)
 • องค์ผู้พระราชทานกำเนิดคณะลูกเสือแห่งชาติ คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • องค์ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแรก คือ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • พระมหากษัตริย์ไทยในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ที่ทรงครองราชย์เป็นระยะเวลาสั้นที่สุด คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
 • พระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชย์เป็นระยะเวลายาวนานที่สุด คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยพระองค์ปัจจุบัน และทรงเป็นประมุขแห่งรัฐที่มีพระชนมชีพอยู่และทรงอยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดในโลก
 • พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ที่ทรงครองราชย์ข้ามทั้งพุทธศตวรรษและคริสต์ศตวรรษ คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
 • พระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชย์เป็นระยะเวลาสั้นที่สุด คือ สมเด็จพระเจ้าทองลัน โดยทรงครองราชย์ได้เพียง 7 วันเท่านั้น

บุคคล

 • จอมพลคนแรกของเมืองไทย คือ จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
 • ผู้ประพันธ์เพลงชาติ คือ พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) (บรรเลงครั้งแรกโดย วงดุริยางค์ทหารเรือ)
 • ผู้ประพันธ์เพลงสรรเสริญพระบารมี คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
 • ผู้แต่งเพลงกราวกีฬา คือ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
 • คนไทยคณะแรกที่เดินทางถึงทวีปยุโรป คือ คณะของเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน)
 • ผู้ริเริ่มรถแท็กซี่ขึ้นในเมืองไทย คือ พลโท พระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เมื่อปี พ.ศ. 2466
 • ผู้ริเริ่มรถโดยสารประจำทางขึ้นในเมืองไทย คือ พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) เมื่อปี พ.ศ. 2428
 • ผู้ริเริ่มใช้คำว่า “สวัสดี” คือ พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ)
 • นักเขียนการ์ตูนคนแรกของไทย คือ ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต (เปล่ง ไตรปิ่น)
 • รัฐบุรุษอาวุโสคนแรกของไทย คือ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)
 • ผู้ดำรงตำแหน่ง “ธรรมศาสตราจารย์” คนแรก คือ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • อธิบดีหญิงคนแรกของไทย คือ คุณหญิงอัมพร มีศุข อธิบดีกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนแรกที่มาจากการเลือกตั้ง คือ นายธรรมนูญ เทียนเงิน
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงคนแรกของประเทศไทย คือ นางจรัสศรี ทีปิรัช ดำรงตำแหน่งที่จังหวัดนครนายก
 • แฝดสยามคู่แรกของไทย คือ ฝาแฝด อิน-จัน เกิดเมื่อ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2434 ที่ จังหวัดสมุทรสงคราม
 • นางสาวไทยคนแรก คือ นางสาวกันยา เทียนสว่าง
 • นางงามจักรวาลคนแรกของไทย คือ นางสาวอาภัสรา หงสกุล (ในขณะนั้น)
 • นักพากย์ภาพยนตร์คนแรกของไทย คือ นายสิน สีบุญเรือง (ทิดเขียว)
 • นักมวยไทยคนแรกที่ได้ครองตำแหน่งแชมป์โลก คือ โผน กิ่งเพชร (มานะ สีดอกบวบ)
 • นักมวยหญิงไทยคนแรกที่ได้ครองแชมป์โลก คือ แซมซั่น ส.ศิริพร
 • นักกีฬาไทยคนแรกที่ได้เหรียญรางวัลโอลิมปิก คือ ร้อยตำรวจเอกพเยาว์ พูนธรัตน์
 • นักกีฬาไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองโอลิมปิก คือ เรือเอกสมรักษ์ คำสิงห์
 • นักกีฬาหญิงไทยคนแรกที่ได้เหรียญรางวัลโอลิมปิก คือ นางสาวเกษราภรณ์ สุตา
 • นักกีฬาหญิงไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองโอลิมปิก คือ นางสาวอุดมพร พลศักดิ์
 • นักมวยไทยที่ป้องกันตำแหน่งแชมป์ไว้ได้สูงสุด คือ เขาทราย แกแล็คซี่ (เป็นสถิติอันดับหนึ่งของเอเชียด้วย)
 • นักกีฬาไทย และนักมวยชาวเอเชียคนแรก ที่ได้รับเหรียญรางวัลโอลิมปิกสองครั้งติดต่อกัน คือ มนัส บุญจำนงค์

กิจกรรม

 • การเลือกตั้งครั้งแรก เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
 • จังหวัดที่มีจำนวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มากที่สุด (ไม่นับกรุงเทพมหานคร) คือ จังหวัดนครราชสีมา มีได้ 16 คน (ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550)
 • การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543
 • การเลือกตั้งครั้งแรกที่ศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาให้เป็นโมฆะ คือ การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 เนื่องจากผู้พิพากษาเห็นว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • การลงประชามติครั้งแรก เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เป็นการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
 • การแถลงนโยบายรัฐบาล นอกอาคารรัฐสภาครั้งแรก และที่ใช้เวลาสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ คือ การแถลงนโยบายรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ต่อสมาชิกรัฐสภา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างเวลา 11.20-13.15 น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 50 นาที
 • การชุมนุมทางการเมืองของประชาชนครั้งแรก เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2500 เพื่อประท้วงผลการเลือกตั้ง ซึ่งพรรคเสรีมนังคศิลา ของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ชนะการเลือกตั้งโดยทุจริต
 • รัฐประหารครั้งแรก เกิดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 โดย พลโทผิน ชุณหะวัณ พร้อมประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475
 • รัฐประหารตนเอง เกิดขึ้นครั้งแรก ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 โดย จอมพลแปลก พิบูลสงคราม และครั้งที่สอง ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 โดย จอมพลถนอม กิตติขจร
 • กบฏครั้งแรก คือ กบฏ ร.ศ. 130 เมื่อปี พ.ศ. 2455 นำโดย ร้อยเอก ขุนทวยหาญพิทักษ์ (หมอเหล็ง ศรีจันทร์) พร้อมผู้ริเริ่มก่อการอีก 6 คน แต่ภายหลัง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานอภัยโทษ

บุคคล

 • พรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าสู่รัฐสภามากที่สุด คือ พรรคไทยรักไทย ได้ทั้งหมด 377 คน จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
 • พรรคการเมืองที่มีอายุยาวนานที่สุดที่ยังดำเนินการอยู่ คือ พรรคประชาธิปัตย์ (ก่อตั้ง: 5 เมษายน พ.ศ. 2489)
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของไทย คือ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เมื่อปี พ.ศ. 2475
 • ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนแรก คือ นายชำนาญ ยุวบูรณ์
 • ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนแรกที่มาจากการเลือกตั้ง คือ นายธรรมนูญ เทียนเงิน สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
 • บุคคลที่ได้รับเลือกตั้ง ขณะที่มีอายุสูงที่สุด คือ พันเอกสมคิด ศรีสังคม ส.ว.จังหวัดอุดรธานี จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543 ขณะมีอายุ 82 ปี 2 เดือน 4 วัน
 • บุคคลที่ได้รับคะแนนจากการเลือกตั้งสูงสุดของประเทศไทย (นับรวมการเลือกตั้งทุกรูปแบบ) คือ นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากการเลือกตั้งในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 โดยได้รับคะแนนเสียง 1,016,096 คะแนน
 • บุคคลที่ได้รับเลือกตั้ง ขณะที่มีอายุน้อยที่สุด คือ นางประไพพรรณ เส็งประเสริฐ จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 ขณะมีอายุ 25 ปี 9 วัน
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสุภาพสตรีคนแรกของประเทศไทย คือ นางอรพิน ไชยกาล ส.ส.จังหวัดอุบลราชธานี จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2492

รัฐบาล

 • นายกรัฐมนตรีคนแรก คือ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)
 • นายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุด คือ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) รวมเวลา 14 ปี 11 เดือน 18 วัน
 • นายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งสั้นที่สุด คือ นายทวี บุณยเกตุ รวมเวลา 18 วัน
 • บุคคลที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ขณะที่มีอายุน้อยที่สุด คือ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ขณะที่มีอายุได้ 40 ปี 4 เดือน 17 วัน รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2488
 • บุคคลที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ขณะที่มีอายุมากที่สุด คือ นายสมัคร สุนทรเวช ขณะที่มีอายุได้ 72 ปี 7 เดือน 16 วัน รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551
 • นายกรัฐมนตรีคนแรกที่เกิดในรัชสมัยปัจจุบัน คือ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร
 • นายกรัฐมนตรีคนแรกที่เกิดหลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรัชกาลที่ 9 คือ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 • นายกรัฐมนตรีคนแรกซึ่งไม่สามารถเข้าบริหารราชการแผ่นดินภายในทำเนียบรัฐบาลได้ คือ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เนื่องจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนฯ บุกเข้ายึดพื้นที่
 • บุคคลคนแรกที่เกิดภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี คือ นาย อานันท์ ปันยารชุน
 • คณะรัฐมนตรีชุดแรก มีพระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นประธานกรรมการราษฎร (ตำแหน่งเทียบเท่านายกรัฐมนตรี) และมีคณะกรรมการราษฎร (ตำแหน่งเทียบเท่าคณะรัฐมนตรี) ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2475
 • คณะรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี มีทั้งสิ้น 4 คณะ คือ
 1. คณะที่ 25 ที่มี จอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี (24 มีนาคม พ.ศ. 2495-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500)
 2. คณะที่ 29 ที่มี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี (9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502-8 ธันวาคม พ.ศ. 2506)
 3. คณะที่ 30 ที่มี จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี (9 ธันวาคม พ.ศ. 2506-7 มีนาคม พ.ศ. 2512)
 4. คณะที่ 54 ที่มี พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี (17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544-11 มีนาคม พ.ศ. 2548) (เป็นคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลพลเรือนภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยชุดแรกที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ)
 • คณะรัฐมนตรีชุดที่มีอายุสั้นที่สุด คือ คณะที่ 38 ที่มี หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี รวมเวลา 11 วัน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2519 และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ปีเดียวกัน เนื่องจากเกิดรัฐประหาร โดย พลเรือเอกสงัด ชลออยู่

จังหวัด

 • จังหวัดในประวัติศาสตร์ไทยที่มีชื่อเต็มยาวที่สุด และยังเป็นชื่อเมืองยาวที่สุดในโลก คือ กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ ภายหลังจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
 • จังหวัดที่มีชื่อเต็มยาวที่สุดในประเทศไทย คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • จังหวัดที่ตั้งขึ้นใหม่ที่สุด คือ จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2536 เป็นจังหวัดที่ 76 ของประเทศไทย หรือเป็นจังหวัดที่ 75 ของประเทศไทย (หากไม่นับกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัด) โดยมีนายชาติสง่า โมฬีชาติ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดคนแรก
 • จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ 20,494.0 ตร.กม.
 • จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุด คือ จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่ 416.707 ตร.กม.
 • จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอื่นมากที่สุด คือ จังหวัดตาก มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และ จังหวัดลำปาง
 • จังหวัดที่มีอำเภอมากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 32 อำเภอ
 • จังหวัดที่มีตำบลมากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 287 ตำบล
 • จังหวัดที่มีเทศบาลมากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 79 เทศบาล
 • จังหวัดที่มีอำเภอ ที่มีเขตติดต่อชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ทุกอำเภอ คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อำเภอ

 • อำเภอที่มีตำบลมากที่สุด คือ อำเภอเมืองนครราชสีมา และ อำเภอเมืองนครปฐม มีจำนวนเท่ากันคือ 25 ตำบล
 • อำเภอที่ตั้งอยู่ทางเหนือสุด คือ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 • อำเภอที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุด คือ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • อำเภอที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุด คือ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 • อำเภอที่ตั้งอยู่ทางใต้สุด คือ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 • อำเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีพื้นที่ 4,325 ตารางกิโลเมตร
 • อำเภอที่มีขนาดเล็กที่สุด คือ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ 17 ตารางกิโลเมตร
 • เขตในกรุงเทพมหานครที่มีขนาดเล็กที่สุด คือ เขตสัมพันธวงศ์ มีพื้นที่ 1.42 ตารางกิโลเมตร
 • เขตในกรุงเทพมหานครที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ เขตหนองจอก มีพื้นที่ 236.26 ตารางกิโลเมตร

ประชากร

 • จังหวัดที่มีประชากรเบาบางที่สุด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความหนาแน่น 17 คน ต่อตารางกิโลเมตร
 • อำเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 466,066 คน (ข้อมูล: พ.ศ. 2549)
 • อำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จำนวน 2,066 คน (ข้อมูล: พ.ศ. 2549)

เศรษฐกิจ

 • ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรก และธนาคารที่ใช้เทคโนโลยีบัตรเอทีเอ็มเป็นแห่งแรก คือ ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือธนาคารไทยพาณิชย์สาขานครราชสีมา
 • ธนาคารของรัฐบาลไทยแห่งแรก คือ ธนาคารออมสิน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2456 ในสมัยรัชกาลที่ 6
 • ธนาคารที่มีจำนวนสาขามากที่สุด คือ ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารแห่งแรกที่นำเครื่องอีมันนี เอทีเอ็มมาใช้งาน คือ ธนาคารทิสโก้
 • ธนาคารแห่งแรกที่เปิดสาขาในต่างประเทศ (ฮ่องกง) คือ ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารแห่งแรกที่นำระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์มาใช้ คือ ธนาคารกรุงเทพ
 • บุคคลที่มีทรัพย์สินมากที่สุด คือ นายเฉลียว อยู่วิทยา เจ้าของธุรกิจกระทิงแดง (ข้อมูลปี พ.ศ. 2551)
 • ห้างสรรพสินค้าที่มีอายุยาวนานที่สุด ที่ยังเปิดดำเนินกิจการอยู่ คือ ห้างไนติงเกล เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • ห้างสรรพสินค้าแห่งแรกที่มีศูนย์จำหน่ายอาหารโดยการใช้ระบบบัตรคูปอง คือ มาบุญครองเซ็นเตอร์ (เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ในปัจจุบัน)
 • ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งแรก อยู่ภายในห้างเซ็นทรัลสาขาสีลม
 • ตลาดที่มีพื้นที่จำหน่ายสินค้ากว้างขวางที่สุดในประเทศไทย และในโลก คือ ตลาดนัดจตุจักร
 • ตลาดจำหน่ายกล้วยไม้แห่งใหญ่ที่สุด คือ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2)

ภูมิศาสตร์

 • บริเวณตะวันออกสุด คือ แหลมสารพัดพิษ จังหวัดตราด
 • บริเวณตะวันตกสุด คือ ริมเมย จังหวัดตากหรือที่เรียกกันว่า "สุดปัจจิมที่ริมเมย"
 • บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือสุด คือ ด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
 • ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดดอยอินทนนท์ ในจังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,576 เมตร หรือ 8,450 ฟุต
 • เกาะขนาดใหญ่ที่สุด คือ เกาะภูเก็ต มีขนาด 543 ตารางกิโลเมตร
 • ช่องแคบที่สุด คือ คอคอดกระ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หากวัดจากชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย จรดเทือกเขาตะนาวศรี มีความกว้าง 10.6 กิโลเมตร
 • แหลมทะเลที่มีความยาวมากที่สุด คือ แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด คือ ทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ประมาณ 1,040 ตารางกิโลเมตร
 • ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุด คือ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ 132,737 ไร่
 • แม่น้ำที่ยาวที่สุด คือ แม่น้ำชี ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำมูล เกิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหลผ่านจังหวัดชัยภูมิ มหาสารคาม และไหลไปบรรจบกับแม่น้ำมูลในจังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวทั้งสิ้น 765 กิโลเมตร
 • แม่น้ำที่ไหลจากทิศใต้สู่ทิศเหนือที่กั้นพรมแดนประเทศ คือ แม่น้ำเมย ไหลจากทิศใต้ อ.อุ้มผาง ผ่าน อ.แม่สอด จ.ตาก ขึ้นทิศเหนือบรรจบกับแม่น้ำสาละวิน บริเวณสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน แล้วไหลผ่านประเทศพม่าลงสู่ทะเลพม่า กั้นพรมแดนด้านทิศตะวันตกของประเทศ ระหว่างไทย - พม่า จุดสำคัญอยู่บริเวณอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 • บริเวณที่แม่น้ำโขงไหลผ่านออกจากประเทศไทย คือ บ้านเวินบึก อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 • คลองที่ยาวที่สุด คือ คลองแสนแสบ ยาว 65 กิโลเมตร
 • น้ำตกที่สูงที่สุด คือน้ำตกทีลอซู จังหวัดตาก
 • อุทยานแห่งชาติแห่งแรก และผืนป่าที่ใหญ่ที่สุด คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505
 • อุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ที่สุด คือ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
 • อุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรก คือ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2509
 • สิ่งก่อสร้าง

  • ปราสาทขอมที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกที่สุดของบรรดาปราสาทขอมทั้งหมด คือ ปราสาทเมืองสิงห์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  • สนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุด คือ ราชมังคลากีฬาสถาน ภายในสนามกีฬาหัวหมาก มีความจุผู้ชม 80,000 คน
  • ตู้ไปรษณีย์ (อดีตเคยเป็นที่สุดในโลก) ตั้งอยู่ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีความสูง 3.20 เมตร เส้นรอบวงที่ฐาน 2.65 เมตร เส้นรอบวงตู้ 2.40 เมตร สร้างในปี พ.ศ. 2467
  • ปราสาทภูมิโปน เป็นปราสาทขอมโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 12 - 13 ตรงกับสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์

  คมนาคม

  • สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรก คือ สะพานพระราม 6 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2465 ในสมัยรัชกาลที่ 6
  • สะพานแขวนคนเดินที่ยาวที่สุด คือ สะพานข้ามแม่น้ำมูล ภายในอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ โครงสร้างเป็นเหล็ก ยึดโยงด้วยลวดสลิงขนาดใหญ่ พื้นปูด้วยไม้กระดาน มีความกว้าง 2 เมตร ยาว 295 เมตร
  • สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งแรก คือ สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 ช่วงระหว่าง จังหวัดหนองคาย กับนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย ฯพณฯ หนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2537
  • สะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งแรก คือ สะพานมิตรภาพ ไทย-พม่า ช่วงระหว่าง จังหวัดตาก กับจังหวัดเมียวดี ประเทศพม่า
  • อุโมงค์ที่ยาวที่สุด คือ อุโมงค์ขุนตาน ใช้เป็นทางลอดผ่านของรถไฟสายเหนือ ตั้งอยู่ที่เขตติดต่อ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน มีความยาว 1,352 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2450 แล้วเสร็จ พ.ศ. 2461
  • อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขา มีอยู่แห่งเดียวที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
  • หอบังคับการบินที่สูงที่สุดในประเทศไทย และในโลก อยู่ภายในท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ มีความสูง 132.2 เมตร

  อาคาร

  • โรงแรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน มีห้องพัก 5,100 ห้อง อยู่ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  • ตึกระฟ้าที่มีความสูงมากที่สุด คือ ตึกใบหยก 2 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (เป็นอันดับ 30 ของโลก สถิติเมื่อ พ.ศ. 2549)
  • พระที่นั่งสร้างด้วยไม้สักทอง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และในโลก คือ พระที่นั่งวิมานเมฆ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2444 ถือเป็นพระที่นั่งถาวรองค์แรก ในพระราชวังดุสิต
  • ศูนย์การค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  • ตึกเรียนที่ยาวใหญ่ที่สุด คือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

  เขื่อน

  • เขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรก, เขื่อนคอนกรีตรูปโค้งแห่งเดียว, เขื่อนที่มีความจุเก็บน้ำมากที่สุดในประเทศไทย และอาเซียน, เขื่อนที่มีความจุสูงเป็นอันดับที่ 8 ของโลก คือ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
  • เขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  • เขื่อนทดน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท
  • เขื่อนคอนกรีตบดอัด ที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย และในโลก คือ เขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก มีความยาวรวม 2,720 เมตร และความสูงสูงสุด 93 เมตร
  • เขื่อนที่ได้รับการยอมรับว่า มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุด คือ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

  การคมนาคมและขนส่ง

 • ป้ายบอกทางเดินรถที่บอกระยะทางไกลที่สุดของไทย และของโลก คือ ป้ายบอกทางบริเวณสี่แยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก
 • ถนนที่มีความยาวมากที่สุด คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เริ่มจากกรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดสงขลา ระยะทางทั้งสิ้น 1,274 กิโลเมตร
 • ถนนมิตรภาพช่วงสระบุรี-นครราชสีมา เป็นทางหลวงสายแรก ที่ก่อสร้างถูกต้องตามแบบมาตรฐานการก่อสร้างทางหลวงทุกขั้นตอน และเป็นทางหลวงสายแรกของประเทศไทยที่มีผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (ด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2493)
 • ถนนที่มีทัศนียภาพสวยงามที่สุด คือ ถนนอุทยาน (ชื่อเดิม: ถนนอักษะ) เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จุดเด่นอยู่ที่รูปปั้นหงส์บนยอดเสาไฟฟ้า ที่ประดับไปตลอดเส้นทาง 4 กิโลเมตร
 • รถโดยสารประจำทางสายที่มีจำนวนผู้โดยสารต่อวันมากที่สุด คือ สาย 2 สำโรง-ปากคลองตลาด
 • รถโดยสารประจำทางกรุงเทพสายที่มีจำนวนผู้โดยสารต่อวันน้อยที่สุด คือ สาย 91 ก. สำนักงานเขตบางกอกใหญ่-ตลาดธนบุรี
 • รถโดยสารประจำทางกรุงเทพสายที่มีระยะทางวิ่งไกลที่สุด คือ สาย 510 อำเภอพระประแดง-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
 • รถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพที่มีระยะทางวิ่งสั้นที่สุด คือ สาย 111 วงกลมเจริญนคร-ตลาดพลู
 • ทางรถไฟสายยาวที่สุด คือ ทางรถไฟสายใต้ เริ่มจากสถานีรถไฟธนบุรี (สถานีบางกอกน้อย) กรุงเทพมหานคร ผ่านจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จนถึงสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระยะทางทั้งสิ้น 1,144 กิโลเมตร
 • ท่าอากาศยานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • เรือดำน้ำครั้งแรกในราชนาวีไทย เข้าประจำการเมื่อ พ.ศ. 2478 ตามแนวความคิดของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดยได้สั่งเรือดำน้ำขนาดเล็กจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 ลำ มีชื่อว่า ร.ล.มัจฉานุ, ร.ล.วรุณ, ร.ล.สินสมุทร และ ร.ล.พลายชุมพล ใช้งานได้ราว 13 ปีก็ปลดระวาง มีเพียงเรือหลวงมัจฉานุ ที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ในปัจจุบัน
 • การศึกษา

 • โรงเรียนรัฐบาลอายุยาวนานที่สุด ที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ คือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2425 (อายุ 127 ปี)
 • โรงเรียนเอกชนอายุยาวนานที่สุด ที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ คือ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2395 (อายุ 157 ปี)
 • สถานศึกษาทางแพทยศาสตร์ที่มีอายุยาวนานที่สุด คือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสืบทอดจากโรงเรียนแพทยากร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2432 (อายุ 120 ปี)
 • สถานศึกษาทางนิติศาสตร์ที่มีอายุยาวนานที่สุด คือ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสืบทอดจากโรงเรียนกฎหมาย ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 (อายุ 112 ปี)
 • อุดมศึกษา

  • มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรก คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2459 (อายุ 93 ปี)
  • มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรก คือ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2517 (อายุ 34 ปี)
  • มหาวิทยาลัยเอกชนในปัจจุบันที่เริ่มก่อตั้งมายาวนานที่สุด คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ก่อตั้งเป็นโรงเรียนไทยเทคนิคเมื่อ พ.ศ. 2505 (อายุ 46 ปี) ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2527
  • มหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษามากที่สุด และมีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • มหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขต(จัดการศึกษาเหมือนมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ)มากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคพายัพเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, วิทยาเขตลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, วิทยาเขตน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน วิทยาเขตตาก อำเภอเมือง จังหวัดตากวิทยาเขตพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และวิทยาเขตเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
  • มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ใช้ชื่อจังหวัด และแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • มหาวิทยาลัยที่มีบริเวณกว้างใหญ่ที่สุด คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมพื้นที่มากกว่า 9,000 ไร่
  • มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีวิทยาเขตอยู่นอกกรุงเทพมหานคร คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน หรือ วิทยาลัยการศึกษาบางแสน (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยบูรพา)
  • มหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ทะเลมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (หาดราชมงคล)
  • มหาวิทยาลัยที่มีต้นไม้ภายในบริเวณสถาบันมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

  สื่อสารมวลชน ศิลปะ วัฒนธรรม

  • เว็บไซต์ที่มีจำนวนยอดผู้เข้าชมสูงสุด คือ สนุกดอตคอม
  • เว็บไซต์ข่าวที่มีจำนวนยอดผู้เข้าชมสูงสุด คือ ผู้จัดการออนไลน์
  • วงดนตรีเฮฟวี เมทัลวงแรก คือ คาไลโดสโคป
  • นักร้องหญิงคนแรกที่มียอดจำหน่ายงานเพลงได้หนึ่งล้านชุด และเป็นคนเดียวที่ทำสถิติไว้ถึง 3 อัลบั้ม คือ คริสติน่า อากีล่าร์
  • นักร้องหญิงที่มียอดจำหน่ายเทปสูงที่สุด และมีจำนวนเพลงยอดนิยมมากที่สุด คือ ใหม่ เจริญปุระ

  หนังสือพิมพ์

  • หนังสือพิมพ์ฉบับแรก คือ สยามจดหมายเหตุ (บางกอกรีคอเดอ) ก่อตั้งโดย นายแพทย์แดน บีช บรัดเลย์ มิชชันนารีชาวอเมริกัน
  • หนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรก คือ ราชกิจจานุเบกษา ก่อตั้งโดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • หนังสือพิมพ์รายวันฉบับแรก คือ ข่าวราชการ (ค็อต - COURT) ก่อตั้งโดย สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
  • หนังสือพิมพ์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในปัจจุบัน คือ ไทยรัฐ ก่อตั้งโดย กำพล วัชรพล
  • หนังสือพิมพ์ที่มีอายุต่อเนื่องยาวนานที่สุด และยังวางจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน คือ สยามรัฐ ก่อตั้งโดย หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช และ สละ ลิขิตกุล
  • หนังสือพิมพ์ธุรกิจฉบับแรก คือ ประชาชาติธุรกิจ ก่อตั้งโดย ขรรค์ชัย บุนปาน
  • หนังสือพิมพ์กีฬาฉบับแรก คือ สยามกีฬารายวัน ก่อตั้งโดย ระวิ โหลทอง
  • หนังสือพิมพ์ฟุตบอลฉบับแรก คือ สตาร์ซอคเก้อร์รายวัน ก่อตั้งโดย ระวิ โหลทอง
  • หนังสือพิมพ์บันเทิงฉบับแรก คือ สยามบันเทิง ก่อตั้งโดย ระวิ โหลทอง
  • หนังสือพิมพ์ข่าวแท็บลอยด์ฉบับแรก คือ บางกอกทูเดย์ ก่อตั้งโดย เผด็จ ภูรีปติภาน และ สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย

  ภาพยนตร์

  • ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก คือ นางสาวสุวรรณ ในปี พ.ศ. 2466
  • ภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเรื่องแรก คือ พระเจ้าช้างเผือก ในปี พ.ศ. 2484
  • ภาพยนตร์ไทยที่ใช้ทุนสร้างสูงสุด คือ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552 ใช้ทุนสร้าง 700 ล้านบาท
  • ภาพยนตร์ไทยที่มีจำนวนภาคต่อสูงสุด คือ บ้านผีปอบ มีทั้งหมด 13 ภาค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2551
  • นักแสดงภาพยนตร์มากที่สุดในประเทศไทย และในโลก คือ สมบัติ เมทะนี จำนวน 617 เรื่อง

  วิทยุโทรทัศน์

 • สถานีโทรทัศน์แห่งแรกในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม ปัจจุบันคือ โมเดิร์นไนน์ทีวี
 • สถานีโทรทัศน์สีแห่งแรกในประเทศไทย คือ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • สถานีโทรทัศน์เสรีแห่งแรก คือ สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
 • สถานีโทรทัศน์สาธารณะแห่งแรก คือ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย หรือที่เรียกกันว่า ไทยพีบีเอส
 • สถานีโทรทัศน์เคเบิลแห่งแรกของประเทศไทย คือ ไอบีซี ปัจจุบันคือ ทรูวิชั่นส์
 • บุคคลที่ออกโทรทัศน์เป็นคนแรก คือ นางอารีย์ นักดนตรี ผู้รำบรเทศเปิดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4
 • ผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์คนแรก คือ นายสรรพสิริ วิรยศิริ หัวหน้าฝ่ายข่าว ไทยทีวีช่อง 4
 • พิธีกรทางโทรทัศน์คู่แรก คือ นายดำรง พุฒตาล และ นายธรรมรัตน์ นาคสุริยะ ทางไทยทีวีช่อง 4
 • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์คนแรกที่ถูกทำร้ายร่างกายหลังรายการออกอากาศ คือ วิศาล ดิลกวณิช ผู้ดำเนินรายการช่วง เกาะประเด็นร้อน แกะประเด็นลึก ในช่วงข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางไทยทีวีสีช่อง 3 โดยถูก ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้น ซึ่งเป็นแขกรับเชิญ ชกเข้าหลายครั้งจนได้รับบาดเจ็บ
 • รายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศยาวนานที่สุด โดยมีการย้ายสถานีฯ (ช่อง 4, ช่อง 9, ช่อง 11, อีทีวี และเนชั่นแชนแนล) เปลี่ยนเวลา หรือตัดทอนเวลา คือ เชลล์ควิซ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 รวมเวลา 43 ปี
 • รายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศยาวนานที่สุด โดยไม่มีการย้ายสถานีฯ เปลี่ยนเวลา หรือตัดทอนเวลา คือ เจาะใจ ทางช่อง 5 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 รวมเวลา 17 ปี
 • รายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์ที่ออกอากาศยาวนานที่สุด โดยเปลี่ยนชื่อรายการ 6 ครั้ง และย้ายสถานีฯ ที่ออกอากาศถึง 4 ช่อง คือ ชิงร้อยชิงล้าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 รวมเวลา 19 ปี
 • ละครโทรทัศน์ประเภทซิทคอมที่ออกอากาศยาวนานที่สุด โดยไม่มีการย้ายสถานีฯ แต่ย้ายเวลาออกอากาศ และมีการเพิ่มและตัดทอนเวลาของรายการ คือ ระเบิดเถิดเทิง ทางช่อง 5 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 รวมเวลา 12 ปี
 • การ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องแรกที่ฉายในประเทศไทย คือ หน้ากากเสือ ทางช่อง 4 เมื่อปี พ.ศ. 2516
 • ขอบคุณที่มา : wikipedia.org

  เว็บไซต์สำเร็จรูป

  แสดงความคิดเห็น

  Related Articles