บทความ


บัญชีเงินสด ( Cash Account)เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์เต็มจำนวนด้วยเงินสด ซึ่งต้องชำระราคาค่าซื้อขายและส่งมอบหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่ซื้อขาย (T+3) ไม่จำกัดว่าเป็นการซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดหรือโดยทางอินเตอร์เน็ต  โดยลูกค้าจะต้องซื้อขายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งมูลค่าวงเงินนี้สามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามสัด

ส่วนมูลค่าของการ ซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง เมื่อคุณซื้อ มูลค่าก็จะลดลง เมื่อคุณชำระค่า ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ มูลค่าก็จะเพิ่มขึ้

อ่านแล้วอาจจะงงได้ มาดูตัวอย่างกัน
สมมุติ เราเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นแบบ Cash Account แล้วโอนเงินเข้ามา 10,000 เราจะสามารถซื้อหุ้นได้แค่ไม่เกิน 10,000 เท่านั้น เช่นเราต้องการซื้อหุ้น KBANK
ที่ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 100 บาท/หุ้น ก็สามารถซื้อได้แค่ 100 หุ้นเท่านั้นครับ ถ้าอยากซื้อเพิ่มก็ต้องโอนเงินเข้ามาเพิ่มถึงจะสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้ครับ สรุปก็คือ บัญขี Cash Account
สามารถซื้อขายได้เท่าที่โอนเงินเข้ามา จึงเรียก บัญชีเงินสด หรือ Cash Account

ข้อดี คือจำกัดการขาดทุนเท่าที่มีเงินอยู่ไม่ต้องกังวลว่าจะติดลบ หรือ โดนบังคับขาดหุ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องโดนค่าปรับกรณีการตัดเงินจากบัญชีไม่ได้เพราะบัญชีประเภท นี้ไม่มีการตัดเงินค่าซื้อหลักทรัพทย์
ข้อเสีย คือ ผลตอบแทนน้อยเพราะไม่สามารถใช้มาร์จิ้นหรือการกู้ยืมได้ทำให้ผลตอบแทนได้ น้อยกว่าบัญชีประเภทอื่นๆ  ต้องนำเงินมาฝากไว้ที่บริษัทหลักทรัพย์ 100%

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles