บทความ


กิ่วแม่ปานกิ่วแม่ปาน แม้ชื่อนี้เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้สนใจท่องเที่ยวก็ตาม แต่ก็มีหลายคนยังไม่รู้ว่ากิ่วแม่ปานอยู่ที่ไหน แต่ถ้าเมื่อไหร่พูดถึงดอยอินทนนท์ล่ะก็ทุกคนจะรู้จักดี  กิ่วแม่ปานนั้นคือส่วนหนึ่งของดอยอินทนนท์ เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าเมฆ บนความสูงกว่า 2000 เมตร  ช่วงเวลาเดินป่า 2-3 ชั่วโมง กับระยะทางเป็นวงรอบประมาณ 3 กิโลเมตร ที่มากด้วยสิ่งแปลกใหม่ที่หาไม่ได้จากที่อื่น เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง และนี่คือเส้นทางเดินป่าบนดอยที่สูงที่สุดของประเทศไทย

ในเส้นทางเดิน ศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน พบกับป่าดิบเขาในสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นและมีความชื้นสูงตลอดปี ตามต้นไม้ต่างๆ จึ่งมีพืชที่ชอบความชื้นจำพวก มอส เฟิน ไลเคน และกล้วยไม้ป่าขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น มีเมฆหมอกปกคลุมเกือบตลอดเวลาอันเป็นที่มาของชื่อ ป่าเมฆ ผืนป่าแห่งนี้เป็นต้นกำเนิดสายน้ำ จะพบว่าพื้นป่ามีซากพืชปกคลุมค่อนข้างหนาแน่น สภาพอากาศที่หนาวเย็น ทำให้การสลายตัวของซากพืชจึงเป็นไปอย่างช้าๆ สิ่งปกคลุมหน้าดินเปรียบเสมือนฟองน้ำที่มีรูพรุนมีผลต่อการดูดซับ และเก็บกักน้ำไว้ในดิน นอกจากนั้นบรรดามอส เฟิน ที่ขึ้นตามลำต้นและกิ่งก้านของต้นไม้ยังทำหน้าที่ดูดซับความชื้นที่มากับ เมฆหมอกและกลั่นตัวเป็นหยดน้ำลงสู่ดิน อีกด้วย น้ำที่ไหลสู่ดินนี้เองจะค่อยๆถูกปลดปล่อยลงสู่ลำห้วยลำธารตลอดปี จะพบกับต้นก่อ พันธุ์ไม้ซึ่งบ่งชี้ความเป็นสังคมพืชป่าดิบเขา ได้เห็นไม้เรือนยอดพวกเถาวัลย์ที่มีอย่างหนาแน่น ทุ่งหญ้าที่เป็นสังคมพืชกึ่งอัลไพน์ ซึ่งมักพบปกคลุมสันเขาและยอดเขาบริเวณที่สูงกว่า 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล

ในป่าใหญ่แห่งนี้เป็นบ้านของสิ่งทีชีวิตนานาพันธุ์ ทั้งพืชและสัตว์ ทุกตารางนิ้วของผืนป่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ทั้งสิ้น ลองสังเกตจากพื้นดินจนถึงบนยอดไม้ จะนับสิ่งมีชีวิตได้กี่ชนิด จะพบว่าชีวิตคือการพึ่งพิงอาศัย ทั้งมอส เฟิน และเห็ด ต่างขึ้นอยู่บนขอนไม้ท่อนเดียวกันนี้  การเดินทางศึกษาธรรมชาติมีจุด มุ่งหมายให้ได้เรียนรู้ ได้เข้าใจ และซาบซึ้งกับธรรมชาติ ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งรอบตัวของเราที่เชื่อมโยงกันเป็นบ้านของ ธรรมชาติ

การเดินทางไปยังกิ่วแม่ปาน

การเดิน ทางสู่ยอดดอยอินทนนท์ มีระยะทางประมาณ 101.7 กิโลเมตร โดยเริ่มจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปตามถนนสายเชียงใหม่ ? ฮอด ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 58 ก่อนถึงตลาดจอมทอง เลี้ยวขวาขึ้นไปตามถนนจอมทอง - อินทนนท์ ระยะทางประมาณ 43.7 กิโลเมตร

กิจกรรมที่น่าสนใจในกิ่วแม่ปาน

 • เดินป่าในเส้นทางเดินป่าบนดอยที่สูงที่สุดของไทย
 • ศึกษาธรรมชาติของป่าดิบเขา ที่สูงจนเรียกกันว่าป่าเมฆ
 • เรียนรู้การเป็นสังคมพืชที่มีการอยู่ร่วมกัน และพึ่งพิงกัน
 • ชม และศึกษาธรรมชาติ ที่มีเฉพาะบนดอยสูง

สิ่งน่าสนใจอื่นๆในกิ่วแม่ปาน

 • น้ำตกกิ่วแม่ปาน
 • จุดชมวิว
 • กุหลาบพันปี

ช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับการมาท่องเที่ยวกิ่วแม่ปาน

เปิดให้ท่องเที่ยวระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนพฤษภาคม

คำแนะนำในการท่องเที่ยว

 •  เนื่อง จากเส้นทางฯ มีความเปราะบางสูงมาก และง่ายต่อการได้รับผลกระทบจากมนุษย์ จึงขอความร่วมมือ ช่วยกันทะนุถนอมและดูแลพื้นที่แห่งนี้ เพื่อเป็นการคืนกำไรและประโยชน์แก่ทุกท่าน
 • กรุณาอย่าเดินออกนอกเส้นทางและอย่ารบกวนสัตว์ป่าเพราะนอกจากจะเป็นการรบกวนธรรมชาติโดยไม่จำเป็นแล้ว ท่านอาจประสบอันตรายได้
 • การเดินทางที่รักษาความเงียบมากที่สุดจะทำให้ท่านได้มีโอกาสพบเห็นสิ่งที่น่าสนใจโดยไม่คาดฝันได้
 • กรุณาอย่าเด็ดดอกไม้ ใบไม้ หรือสิ่งใดๆออกจากพื้นที่ เพราะท่านอาจทำลายสภาพธรรมชาติอย่างรุนแรงโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
 • เส้นทางนี้เป็นเส้นทางปลอดขยะ ขอความกรุณารักษาความสะอาดด้วยการช่วยกันไม่ทิ้งขยะและไม่นำอาหารเข้าไปรับประทาน


สำหรับท่านที่ต้องการเช่ารถตู้ สามารถดูรายละเอียดการเช่ารถตู้ได้ที่นี่

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles