บทความ


ขุนช่างเคี่ยนดงดอกซากุระดอย ขุนช่างเคี่ยน ดอยนี้สีชมพู
ซากุระดอย หรือนางพญาเสือโคร่ง ( Prunus  cerasoides  D.  Don ) เป็นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ ในพื้นที่สูงทางตอนใต้ของประเทศจีน ญี่ปุ่น  และไต้หวัน  ในประเทศไทย พบขึ้นตามภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเล  1,000-2,000   เมตร  เช่น  บนดอยอินทนนท์   ดอยเชียงดาว ฯลฯ เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูงประมาณ 10-15 เมตร ดอก สีขาว  ชมพู ออกเป็นช่อกระจุกใกล้ปลายกิ่ง ก้านดอกยาว 0.7-2 เซนติเมตร ขอบริ้วประดับจักไม่เป็นระเบียบ กลีบเลี้ยงติดกันเป็นรูปกรวย กลีบดอกมี 5 กลีบ เมื่อบานขนาดโตเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 เซนติเมตร ระยะเวลาออกดอก  ออกดอกระหว่างเดือนธันวาคมจนถึงกุมภาพันธ์ โดยจะทิ้งใบก่อนออกดอก มองเห็นแต่ดอกสีชมพูทั้งต้น  บริเวณที่มีต้นนางพญาเสือโคร่งขึ้นอยู่หนาแน่น เช่นตามหุบเชิงดอย เมื่อถึงเวลาออกดอกก็จะออกพร้อมๆกัน จะเห็นเป็นสีชมพูสะพรั่งไปทั้งดอย

สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน  และหมู่บ้านชาวม้งบ้านขุนช่างเคี่ยน เป็น แหล่งที่มีต้นนางพญาเสือโคร่งขึ้นอยู่มาก ทั้งตามข้างทางถึงในหมู่บ้าน และยังเป็นแหล่งชม ดอกซากุระดอย ที่อยู่ใกล้เมืองเชียงใหม่มากที่สุด เพิ่งมีชื่อเสียงเมื่อไม่นานนัก อาจจะเป็นเพราะเส้นทางช่วงจากพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ถึงขุนช่างเคี่ยน ค่อนข้างแคบ และเลียบไหล่เขา รถนำเที่ยวขนาดใหญ่ขึ้นไม่ได้ นักท่องเที่ยวที่เข้าถึงจึงเป็นกลุ่มที่เดินทางมาเองกันเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะดงดอกซากุระดอย ที่ขุนช่างเคี่ยนมีความสวยงามไม่แพ้ใคร

การเดินทางไปยังขุนช่างเคี่ยน

อยู่ ทางทิศเหนือของยอดดอยปุย ห่างจากพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 32 กิโลเมตรตามเส้นทางสายเชียงใหม่-พระธาตุดอยสุเทพ ลักษณะถนนจากเมืองเชียงใหม่ถึงพระตำหนักฯ ลาดยางเป็นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร จากนั้นเป็นถนนโรยกรวดขนาดเล็กจากพระตำหนักไปถึงยอดดอยปุยอีกประมาณ 4 กิโลเมตร และเป็นถนนดินที่มีผิวทางค่อนข้างชำรุดจากยอดดอยปุยไปทางหมู่บ้านม้งขุนช่าง เคี่ยนอีกประมาณ 4 กิโลเมตร

กิจกรรมที่น่าสนใจในขุนช่างเคี่ยน

  • ชมดงดอกซากุระดอย หรือดอกนางพญาเสือโคร่ง 
  • ศึกษาการดำเนินงานของสถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน
  • แคมป์ปิ้ง รับลมหนาว

สิ่งน่าสนใจอื่นๆในขุนช่างเคี่ยน

หมู่บ้านชาวม้งบ้านขุนช่างเคี่ยน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับการมาท่องเที่ยวขุนช่างเคี่ยน

เดือนธันวาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

คำแนะนำในการท่องเที่ยว

สถานี วิจัยฯ จัดบ้านพักทรงเอเฟรมไว้ทั้งสิ้น 3 หลัง สามารถพักอาศัยได้เป็นกลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 15 คน ภายในเป็นห้องกว้างสำหรับพักรวม มี 2 ชั้น ชั้นบนสามารถจุคนได้ประมาณ 4-6 คน ส่วนชั้นล่างจุได้ประมาณ 8-12 คน มีที่นอน หมอนและผ้าห่ม ห้องน้ำ-สุขา อยู่ภายใน มีห้องครัว สำหรับจัดเตรียม อาหารขนาดเล็ก พร้อมเตาแก๊ส และ อุปกรณ์หุงต้มที่จำเป็น ในฤดูหนาว สามารถจุดเตาผิงภายใน เพื่อสร้างความ อบอุ่นได้ ในระหว่างพักอาศัย ผู้พักอาศัย สามารถชมทัศนียภาพโดยรอบสถานี


สำหรับท่านที่ต้องการเช่ารถตู้ สามารถดูรายละเอียดการเช่ารถตู้ได้ที่นี่

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles