บทความ


กลุ่มใต้ดินรวมภาคใต้ฯ ประกาศหยุดยิงเมื่อเวลา 12.00 น.โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เผยแพร่ภาพ หัวหน้ากลุ่มใต้ดินรวมภาคใต้ของประเทศ และหัวหน้าทหารกลุ่มใต้ดินรวมภาคใต้ของประเทศไทย ร่วมกัน ประกาศหยุดปฏิบัติการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความว่า
"ข้าพเจ้ากลุ่มใต้ดินรวมได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ประกาศคำสั่งให้มีการหยุดยิง ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2008 พ.ศ.2551 เวลา 12 นาฬิกา ซึ่งตรงกับ 14 รายับ 1419 ฮิจิเลาะห์
หน่วยต่อสู้ทุกกลุ่มของเราทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายการเมืองจะสนับสนุนการเกิดสันติภาพในภาคใต้ของประเทศไทย นับจากบัดนี้เป็นต้นไป เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งนี้ เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี คริสศักราช 1909 หรือ พ.ศ.2452 ซึ่งใกล้จะครบ 100 ปีแล้ว
เพราะฉะนั้นพวกเราจึงตัดสินใจที่จะหยุดข้อพิพาทนี้ นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พวกเราหวังว่าจะนำความสุขกลับคืนมาสู่ประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนได้มีความอยู่ดีกินดี
พวกเราขอให้หน่วยทหารทุกหน่วย ทุกกองของเรา ตลอดจนหน่วยทางการเมืองยึดมั่นในคำสั่งการประกาศหยุดยิงนั่น หมายถึงให้มีการหยุดและเพิกถอนคำสั่งในการปฏิบัติการต่างๆ ทุกชนิด การปะทะกันทุกชนิดทางอาวุธ และการก่อความไม่สงบอื่นๆ โดยทันที
ข้าพเจ้าในฐานะโฆษกและผู้นำของกลุ่มใต้ดินรวมของให้ทุกหน่วยหยุดปฏิบัติการก่อความไม่สงบต่างๆ โดยทันที
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยต่อสู้ที่ยังไม่ได้รับทราบคำสั่งนี้มาก่อน จากการประกาศแถลงการณ์ถึงตัดสินใจของเราในวันนี้ หากบุคคล หรือกลุ่มใดก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มใต้ดินของเรา ได้กระทำการใด ๆ ขัดขืนต่อคำสั่ง ประกาศการหยุดยิงของเรา ไม่ว่าจะเป็นการก่อความไม่สงบต่างๆ การลักพาตัว หรือ ปะทะต่อสู้ต่างๆ
พวกเราถือว่าพวกนี้ เป็นพวกอาชญากรที่จะถูกตามจับ และหากจำเป็นก็จะถูกกำจัด พวกเราพร้อมยินดีที่จะอยู่ใต้ร่มพระยุคลบาท ของพระเจ้าอยู่หัว และสนับสนุนความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยภายใต้กฎของรัฐบาลไทย พวกเราต้องการเข้าสู่ สถานการณ์ที่สงบสุขและสันติภาพ
พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รัก เราควรตระหนักถึงการหยุดยิงนี้ว่า เป็นการประทานพรจากพระเจ้าสำหรับประชาชนทางภาคใต้ และประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ เพื่อที่จะแสดงออกถึงความกตัญญู และความผูกพันธ์ที่มีต่อประเทศที่เรารัก ผู้นำทางศาสนา และผู้นำทางด้านการเมืองของเราในทุกระดับ การชุมนุมและการเฉลิมฉลองเพื่อให้พี่น้องเห็นถึงผลดีถึงการหยุดยิงนี้
พวกเราสนับสนุนให้ประชาชน ทุกศาสนาในภาคใต้โดยเฉพาะชาวพุทธ และชาวมุสลิม ได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข พวกเราปรารถนาให้ประเทศเพื่อนบ้านได้เข้ามาร่วมในการให้คำปรึกษา การแก้ไขปัญหาการขัดแย้งนี้ด้วย
พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รัก ความต้องการสูงสุขข้าพเจ้าและกลุ่มคือการยุติการนองเลือด และการสูญเสียชีวิตของชีวิตทางภาคใต้ของประเทศไทยต่อไป เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ข้าพเจ้าขอย้ำให้ประชาชนชาวไทยทราบอีกครั้งว่า หน่วยกำลังของกลุ่มใต้ดิน จะหยุดปฏิบัติการก่อความไม่สงบทุกชนิดนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รัก พวกเราทุกคนมีพระเจ้าองค์เดียวที่พวกเราต่างเชื่อถือและพวกเราทุกคนต่างรักและเคารพต่อพระเจ้าอยู่หัวองค์เดียวกัน ขอให้พระเจ้าคุ้มครองพระเจ้าอยู่หัว ของเรา และประชาชนของเรา พวกเราปรารถนาให้มีความสงบสุข และสันติภาพเกิดขึ้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และตลอดไป"


ที่มา : nationchanel.com

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles