บทความ


โดยสารรถไฟชั้น 3 ฟรี เริ่ม 1 ส.ค.นี้รฟท.ไม่เก็บค่าโดยสารรถไฟชั้น 3 เริ่ม 1 ส.ค.นี้

รฟท. 15 ก.ค. - นายไพรัช โรจน์เจริญงาม ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยถึงมาตรการเกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถไฟ ว่า รฟท.จะไม่เก็บค่าโดยสารจากประชาชน สำหรับขบวนรถไฟบริการเชิงสังคม หรือรถโดยสารชั้น 3 ทั่วประเทศ ประกอบด้วย ขบวนรถชานเมือง ขบวนรถธรรมดา ขบวนรถท้องถิ่น และขบวนรถรวม ซึ่งมีทั้งสิ้น 164 ขบวนในแต่ละวันโดยจะเริ่มมาตรการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม-31 มกราคม 2552 รวมระยะเวลา 6 เดือน ยกเว้นรถโดยสารชั้น 3 ของขบวนรถด่วนพิเศษ ขบวนรถด่วนและรถเร็ว ซึ่งเป็นขบวนรถที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม โดยรัฐบาลจะชดเชยรายได้ในส่วนที่ขาดหายไปให้แก่ รฟท.

สำหรับการโดยสารฟรีนั้น ผู้โดยสารต้องขอรับตั๋วจากสถานีที่เดินทาง ส่วนผู้โดยสารที่ขึ้นโดยสาร ณ ที่หยุดรถ และป้ายหยุดรถ ก็ต้องแจ้งพนักงานบนขบวนรถเพื่อขอรับตั๋วคุ้มครองด้วยเช่นกัน ขณะที่ผู้ซื้อตั๋วเดือนไว้ และมีอายุการใช้หลังวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ไม่สามารถขอคืนเงินค่าโดยสารได้.

ขอบคุณที่มา : สำนักข่าวไทย

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles